Na prošlotjednoj sjednici Vlada RH je prihvatila Izvješće Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti u 2017. godini. Ključni problem na kojem i dalje treba raditi jeste potreba puno veće konzistentnosti obrazovnih programa u području kibernetičke sigurnosti te bolje osposobljenosti predavača na različitim razinama i vrstama obrazovanja. Aktualno stanje pokazuje početne pomake u dobrom smjeru, ali i dalje ukazuje na nizak stupanj konzistentnosti programa i nedovoljnu osposobljenost predavača, a samim time i na upitne rezultate edukacijskih programa kibernetičke sigurnosti koji se provode u RH. Razrada kibernetičke sigurnosti u okviru Strategije i Akcijskog plana morale bi biti okvir za izradu svih nacionalnih edukacijskih programa u ovom području. Nacionalno vijeće za kibernetičku sigurnost, nastavit će inicijative prema nadležnim tijelima i dionicima provedbe Akcijskog plana s ciljem unaprjeđenja svih vrsta i razina obrazovanja u RH.

Inače, sve institucije u svojstvu nositelja pojedinih mjera Akcijskog plana provele su svoju obavezu te dostavile Vijeću podatke potrebne za izradu ovog Izvješća.
U 2017. godini, nakon osnivanja Vijeća kao međuresornog tijela i početka njegovog rada u ožujku 2017. godine, pokrenut je niz procesa opisanih u godišnjem izvješću Vijeća, a koji
su iznimno važni za provedbu Akcijskog plana. Između ostalog, u cilju poticanja provedbe smjernica Vijeća iz Izvješća o provedbi Akcijskog plana u 2016. godini, prikupljeni su podaci i izrađena je zbirna elektronička knjižica za sve dionike provedbe Akcijskog plana, u kojoj su naznačene osnovne nadležnosti svih dionika Strategije, njihove uloge u radu međuresornih tijela i provedbi mjera iz Akcijskog plana te kontakt podaci osoba zaduženih u institucijama za koordiniranje provedbe pojedine mjere.

Nastavak provedbe Akcijskog plana tijekom 2017. godine rezultirao je daljnjim povećanjem svijesti i razumijevanja problematike kibemetičke sigurnosti i to u vrlo različitim institucijama i sektorima koji su uključeni u provedbu Akcijskog plana. Institucije koje su dionici Strategije i provode mjere iz Akcijskog plana sve bolje prepoznaju i povezuju aktivnosti iz svoje temeljne nadležnosti s tematski koncipiranim mjerama Akcijskog plana. Određivanje koordinatora provedbe mjera Akcijskog plana u institucijama u velikom broju slučajeva utvrđeno je praćenjem najbliže nadležnosti u portfelju nadležnosti pojedine institucije.

U području kritične komunikacijske i informacijske infrastrukture i upravljanju krizama napravljen je veliki napredak koncipiranjem i prijedlogom novog Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga, čije se usvajanje, u paketu s Uredbom, očekuje polovinom 2018. godine. Ovo je dodatno veliki korak u usklađivanju obaveza koje za RH proizlaze iz zahtjeva provedbe EU NIS direktive, a koji se ovim Zakonom u potpunosti preuzimaju.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)