Hrvatski sabor jednoglasno je sa 112 glasova na sjednici održanoj u petak, 12. srpnja 2019. izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani i donio odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misijama.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o obrani uređuje se normativni okvir i pravila djelovanja u kibernetičkom prostoru za potrebe Ministarstva obrane i Hrvatske vojske te ustrojavanje Zapovjedništva za kibernetički prostor.

S obzirom na Strateški pregled obrane kojim se naglašava važnost razvoja obrambenih sposobnosti u okviru NATO-a i Europske unije, izmjenama Zakona uređuje se način osnivanja međunarodnih zapovjedništava i drugih vojnih tijela sa zadaćom razvoja zajedničkih ciljeva sposobnosti koje su države prihvatile i koje proizlaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, a koja djeluju u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima.

Izmjenama Zakona o obrani dorađuju se i odredbe koje se odnose na zaštitu podataka obrane, a dio odredbi predloženoga Zakona predstavlja i nomotehničko usklađenje s drugim zakonima i provedbenim propisima, a za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Sukladno odlukama o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u misijama, u operaciju potpore miru “Sea Guardian” u Sredozemlju u 2019. godini uputit će se do 50 pripadnika Oružanih snaga RH, u aktivnost ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi tijekom 2019. i 2020. godine do 200 pripadnika, u operaciju “Inherent Resolve” Koalicijskih snaga pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država tijekom 2020. i 2021. godine do tri pripadnika te u NATO misiju Irak tijekom 2020. i 2021. godine do deset pripadnika Oružanih snaga RH.

Također, navedene odluke obuhvaćaju i upućivanje pripadnika Oružanih snaga RH na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO–a.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)