U sklopu kontinuiranih priprema snaga Hrvatske vojske za predstojeću protupožarnu sezonu i potpore u organizaciji, pripremi i provedbi obuke pripadnika Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) Hrvatske kopnene vojske (HKoV) u prevoženju brodovima, snage Hrvatske ratne mornarice provele su u petak, 11. svibnja 2018. niz vježbovnih aktivnosti.

Uvježbavanje ukrcaja, prevoženja i iskrcaja snaga provodilo se u akvatoriju Kaštelanskog zaljeva, brodovima Divizijuna za potporu Flotile HRM-a – desantnim brodom minopolagačem DBM-82 „Krka“ te desantnim jurišnim brodovima DJB-104 i 107. Cilj ovih vježbovnih aktivnosti je uvježbavanje koordinacije i provjera spremnosti snaga koje sudjeluju u provedbi zadaća u protupožarnoj sezoni.

Zbog potencijalne razornosti, sezonskog karaktera i prostorne određenosti, protupožarnoj zaštiti u RH poklanja se posebna pozornost. Zadaća OSRH za trajanja PP sezone je pružanje pomoći i potpore lokalnoj zajednici i vatrogasnim postrojbama RH u gašenju požara otvorenog prostora; izviđanje iz zraka; prevoženje vatrogasnih snaga i snaga kopnene vojske te materijalno-tehničkih sredstava zrakom; opskrba vodom pripadnika vatrogasnih snaga i kopnene vojske te stanovništva ugroženog požarom; spašavanje i evakuacija svih sudionika u gašenju požara, kao i stanovništva ugroženog požarom.

PP NOS za provedbu ovih zadaća ustrojen je iz sve tri grane OSRH te iz Zapovjedništva specijalnih snaga – ZSS.

Tekst: M. Siriščević

Foto: I. Balić-Dorić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)