Pripadnici Oružanih snaga RH na međunarodnoj vojnoj vježbi “Saber Strike 2017” između ostalih zadaća uvježbavaju se u procedurama upravljanja, koordinacije i zapovijedanja postrojbama za održivost snaga u partnerstvu s američkim, norveškim i litavskim snagama.
Obuka i uvježbavanje vojnih procedura je jedna od glavnih zadaća svakog vojnika. Vođeni time, na vojnom poligonu „Pabrade“ pripadnici OS RH provode uvodna predavanja i obuke s pripadnicima OS Sjedinjenih Američkih Država i Oružanih snaga Kraljevine Norveške iz sastava Multinacionalne bojne za potporu (MN SPT BN). Izrađen je Plan obuke iz područja pružanja prve pomoći, uporabe komunikacijsko-informacijskih sustava i radioprocedura te rukovanja s prekrcajnom mehanizacijom.

Voditeljica odsjeka S1 i časnica za odnose s javnošću te medicinska savjetnica u Zapovjedništvu MN SPT BN po dolasku pojedinih postrojbi na vojni poligon „Pabrade“, iz sastava Multinacionalne bojna za potporu (pripadnicima OS SAD i OS K. Norveške) provodile su „Orientation/Medical Brief“. Pri tome je naglasak bio na organizaciju života i rada na vojnom poligonu „Pabrade“ te medicinsko epidemiološkim mjerama zaštite od potencijalnih ugroza u području razmještaja snaga.

U cilju dostizanja maksimalne interoperabilnosti hrvatskih i američkih snaga, američko osoblje integrirano u stožer Multinacionalne bojne za potporu prezentiralo je način na koji se proces donošenja vojne odluke donosi u njihovim oružanim snagama. I kod američkih i hrvatskih OS korištenje doktrinarne dokumentacije, SOP-ova, kao i precizna podjela zadaća i odgovornosti su od primarnog značaja za uspješnost procesa donošenja vojne odluke. Nakon provedene prezentacije i uvježbavanja stožera MN SPT BN u procesu donošenja vojne odluke, zapovjednik MN SPT BN je primio operativnu zapovijed nadređenog zapovjedništva te se pristupilo procesu donošenja vojne odluke na razini bojne.

Posjet nadređenog zapovjednika brigadir Allena T. Cassel 1. IDSB, brigadiru Ivici Ragužu i stožeru Multinacionalne bojne za potporu potvrdio je uspješnost zajedničkog stožernog rada i ostvarene suradnje između pripadnika američkih i hrvatskih oružanih snaga. Brigadir Cassel nije skrivao impresije organizacije rada, uvježbanosti i interoperabilnosti stožera, njihova znanja i dostignute razine spremnosti za provedbu međunarodne vojne vježbe „Saber Strike 2017“.

Tekst: ZzP / Ines Benkovic
Foto: ZzP / Josip Cebić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)