Realizaciju planiranih obučnih aktivnosti snage Flotile HRM-a proteklog tjedna nastavile su metodsko-pokaznom vježbom ukrcaja i polaganja morskih mina koja se od 23. do 25. studenog 2016. provodila u luci Ploče (vojarna Tatinje) te u akvatoriju Neretvanskog kanala.

Vježba je obuhvaćala ukrcaj mina SAG-2, MNS M 90 i AIM M70 te uvježbavanje procedura zajedničkog polaganja minskih zapreka. Procedure zajedničkog polaganja minskih zapreka provodile su se u noćnim uvjetima u akvatoriju Neretvanskog kanala. Uz navedene vježbovne aktivnosti, brodovi su uvježbavali i taktičko manevriranje, tegljenje te traganje i spašavanje, koje su provodili u plovidbi. Sve vježbovne aktivnosti provodile su se kako prema nacionalnoj tako i sukladno NATO metodologiji.

Snage Flotile HRM-a uključivale su brodove Divizijuna za potporu – desantne brodove minopolagače DBM-81 ”CETINA” i DBM-82 ”KRKA”, a u vježbi je sudjelovala i Pomorska baza Split.

Tekst i foto: Flotila HRM

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)