Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. listopada 2015., donijela Odluku o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti. Spomenuta Odluka, Strategija i Akcijski plan objavljeni su u Narodnim novinama, broj; 108/2015 od 09. listopada 2015. godine. Sukladno Odluci, Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost, kao nositelj izrade Strategije, uputio je 16. listopada 2015. godine obavijest o donošenju Strategije i Akcijskog plana svim nositeljima i sunositeljima provedbe mjera iz Akcijskog plana te je dao potrebna dodatna pojašnjenja o provedbi mjera.

Donošenjem Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za njezinu provedbu i uvođenjem sustavnog i sveobuhvatnog pristupa području kibernetičke sigurnosti namjerava se postići niz ciljeva koji su od iznimne važnosti za razvoj društva u cjelini, a napose:
– sustavni pristup u primjeni i razvoju nacionalnog zakonodavnog okvira kako bi se uzela u obzir nova, virtualna dimenzija društva – kibernetički prostor;
– provođenje aktivnosti i mjera u svrhu povećanja sigurnosti, otpornosti i pouzdanosti kibernetičkog prostora;
– uspostavljanje učinkovitijeg mehanizma razmjene, ustupanja i pristupa podacima potrebnim za osiguravanje više razine opće sigurnosti u kibernetičkom prostoru;
– jačanje svijesti o sigurnosti svih korisnika kibernetičkog prostora;
– poticanje razvoja usklađenih obrazovnih programa;
– poticanje istraživanja i razvoja, napose u području e-usluga;
– sustavni pristup međunarodnoj suradnji u području kibernetičke sigurnosti.

U svrhu praćenja provedbe navedene Strategije i Akcijskog plana, Strategijom je predviđeno osnivanje međuresornog tijela – Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost, kojem su povjeravaju, između ostalih, i određene zadaće vezane uz upravljanje u kibernetičkim krizama. Kao podrška radu Nacionalnog vijeća, predviđeno je osnivanje manjeg (također, međuresornog) tijela, s operativno-tehničkim zadaćama – Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost.

U svezi s Nacionalnom strategijom kibernetičke sigurnosti („Narodne novine“, broj: 108/15) Vlada Republike Hrvatske je trebala danas na sjednici koja je odgođena donijeti Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)