Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/13, 75/15, 27/16 i 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), uz prethodnu suglasnost
Predsjednice Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. siječnja 2018. donijela O D L U K U o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga
država saveznica i Oružanih snaga Republike Hrvatske radi sudjelovanja na zajedničkim vježbama u 2018. godini

Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica radi vježbi s Oružanim snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici
Hrvatskoj u 2018. godini, kako slijedi:

– „MIR 18/1“ – u veljači 2018. godine
– „BLACK WAVE 18/1“ – u travnju/svibnju 2018. godine
– „MIR 18/2“ – u srpnju 2018. godine
– „SAVA STAR 18“ – u kolovozu/rujnu 2018. godine
– „BLACK WAVE 18/2“ – u listopadu/studenome 2018. godine.

Odobrava se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi vježbi s oružanim snagama država saveznica koje će se održati u inozemstvu u
2018. godini, kako slijedi:

– „DYNAMIC FRONT 18“ – u veljači/ožujku 2018. godine, u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „18-01 KFOR 24“ – u veljači/ožujku 2018. godine, u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „TAD 18“ – u ožujku 2018. godine, u Kraljevini Španjolskoj
– „DYNAMIC MOVE 18“ – u ožujku 2018. godine, u Kraljevini Belgiji
– „MILEX 18“ – u ožujku 2018. godine, u Kraljevini Španjolskoj
– „IEL MILU BGR PALADIN 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Bugarskoj
– „EAGLE 6“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Kosovu
– „ITA MINEX 18“ – u svibnju 2018. godine, u Talijanskoj Republici
– „ADRION CPX 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Albaniji
– „STEADFAST FLOW 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Turskoj
– „LOGDEV 18“ – u svibnju 2018. godine, u Republici Albaniji- „SHARP LYNX 18“ – u svibnju/lipnju 2018. godine, u Češkoj Republici
– „STEADFAST COBALT 18“ – u drugom tromjesečju 2018. godine, u Republici
Litvi
– „ADRIATIC STRIKE CASEX 18“ – u svibnju/lipnju 2018. godine, u Republici
Sloveniji
– „ADRION LIVEX 18“ – u lipnju 2018. godine, u Republici Albaniji
– „SARMEDOCC SQUALO 18“ – u lipnju 2018. godine, u Talijanskoj Republici
– „STEADFAST FOUNT 18“ – u lipnju 2018. godine, u Kraljevini Belgiji
– „CWIX 18“ – u lipnju 2018. godine, u Republici Poljskoj
– „UNIFIED VISON 18“ – u lipnju 2018. godine, u Kraljevini Nizozemskoj
– „ECGFF 18“ – u drugom tromjesečju 2018. godine, u Saveznoj Republici
Njemačkoj
– „MAFRE 18“ – u drugom tromjesečju 2018. godine, u Kraljevini Španjolskoj
– „BLACK SWAN 18“ – u srpnju 2018. godine, u Mađarskoj
– „BRAVE WARRIOR 18“ – u srpnju 2018. godine, u Mađarskoj
– „AMPLE STRIKE CASEX 18“ – u kolovozu/rujnu 2018. godine, u Češkoj
Republici
– „ALBANIAN LION 18“ – u rujnu 2018. godine, u Republici Albaniji
– „NOCO 18“ – u rujnu 2018. godine, u Kraljevini Danskoj
– „MOVCON MILU 18“ – u rujnu 2018. godine, u Ujedinjenoj Kraljevini Velike
Britanije i Sjeverne Irske
– „SAREX 18“ – u rujnu 2018. godine, u Talijanskoj Republici
– „KOBRA 18“ – u rujnu 2018. godine, u Republici Poljskoj
– „STEADFAST INTEREST 18“ – u listopadu 2018. godine, u Rumunjskoj
– „TRIDENT JUNCTURE 18“ – u četvrtom tromjesečju 2018. godine, u Saveznoj
Republici Njemačkoj
– „CYBER COALITION 18“ – u studenome/prosincu 2018. godine, u Republici
Estoniji

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)