Vlada RH je na svojoj sjednici 07.09.2017. donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior.

Vlada Sjedinjenih Američkih Država je putem svojeg Ministarstva obrane dostavila
Ministarstvu obrane pismo ponude i prihvaćanja – Letter of Offer and Acceptance HR-B-UBK
HELLFIRE kojim se uređuju međusobni odnosi vezani uz nabavu predmetnih raketa. Sukladno zaprimljenom pismu nabava raketa iznosi 3.067.378,00 USD odnosno 19.723.875,49 kuna (bez PDV-a). U skladu s odredbama pisma definirano je plaćanje predujmom cjelokupnog iznosa od 19.723.875,49 kuna u 2017. godini, dok bi isporuka raketa uslijedila u 2020. godini kada će trebati platiti PDV na zaprimljene rakete u iznosu od 4.930.968,87 kuna. Dakle, ukupne obveze za nabavu raketa iznose 24.654.844,36 kuna. Sredstva potrebna u 2017. godini u ukupnom iznosu od 19.723.875,49 kuna osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske na pozicijama Ministarstva obrane, aktivnosti A545049 Opskrba materijalnim sredstvima.

 

Rabljene helikoptere u SAD-u je odabrao stručni tim Oružanih snaga RH, predvođen pukovnikom Michaelom Križancem, a riječ je o letjelicama koje nemaju velik broj sati naleta.

Odlazeći načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Drago Lovrić je tada na Odboru rekao je da je to projekt od strateške važnosti, jer se radi o lakim izviđačkim borbenim helikopterima s izuzetnim sposobnostima. „Zahvaljujući senzorima, naoružanju i vojnoj opremi mi postajemo dominantni po pitanju izviđanja, borbenog djelovanja iz zraka, uvezivanja borbenih sustava“, rekao je Lovrić.

Dodao je da ti helikopteri imaju i značajne izvidničke sposobnosti tako da mogu pomagati u traženju i spašavanju nestalih osoba i zaštiti hrvatske granice. Kad se promatara financijski, uloženo i dobiveno Hrvatska će dobiti vrijednost od 1,7 milijardi kuna pri čemu će uložiti dvjesto milijuna kuna, rekao je Križanec.

Kiowa je višenamjenski helikopter koji je za potrebe američke vojske proizveden u drugoj polovici 60-ih godina na temelju helikoptera Bell-206A Jet Ranger.

Novija inačica OH-58D Kiowa Warrior je najsofisticiranija i ocijenjena je kao letjelica s kvalitetnim performansama, pouzdanosti te malim operativnim troškovima. Kiowa je prvi američki helikopter koji koristi MMS – Mast Mounted Sight (sustav senzora smješten unutar okruglog kućišta iznad glave rotora). Unutar MMS-a, nalaze se senzori za termalno skeniranje, tele-optički senzori, laserski sustav za određivanje udaljenosti i označavanje cilja, te optički ciljnički sustav.

Svih 16 odabranih helikoptera proizvedeni su između 2010. i 2012. godine i imaju između 100 i 600 sati naleta. Helikopteri posjeduju svu standardnu opremu i naoružanje koja se ugrađuje na OH-58D Kiowa Warrior u skladu s propisima i standardima kopnene vojske SAD-a.

Korijene OH-58 trebamo tražiti još na početku šezdesetih godina, kada je Bell kao odgovor na poziv Mornarice Sjedinjenih Američkih Država za prijedlog lakog izvidničkog helikoptera projektirao YHO-4 i njime pobijedio na natječaju. Na krilima uspjeha malo izmijenjeni dizajn ponudili su 1962. i Kopnenoj vojsci SAD-a, ovaj puta pod imenom YOH-4A, ali je izbran projekt Hughesa OH-6 Cayuse. Nakon toga iskustva u Bellu su se odlučili redizajnirati određene dijelove konstrukcije i taj helikopter su nazvali Model 206A Jetranger. Kako Hughes nije poštovao odredbe ugovora, raspisan je 1967. novi natječaj za izvidnički helikopter i Bell je sa svojim Jetrangerom pobijedio, te je dobio ugovor za proizvodnju helikoptera pod nazivom OH-58A Kiowa.

Kada je OH-58A uveden u operativnu uporabu Vijetnamski rat je bio u punom zamahu tako da su 1969. prve Kiowe uključene u borbena djelovanja. Korištene su uglavnom za procjenu učinjene štete, te za navođenje topničke vatre. Već za vrijeme rata su uočeni neki problemi, kao nedostatak snage u uvjetima visokih temperatura i slaba zaštita od pješačkog naoružanja, a do kraja rata je izgubljeno 45 Kiowa što predstavlja značajan broj u odnosu na ukupan broj . KoV SAD-a je pokušavao na naučenim lekcijama iz Vijetnamskog rata progurati program za novi izvidnički helikopter, ali im nije uspjelo dobiti dovoljna financijska sredstva, te su se morali zadovoljiti sa modernizacijom OH-58, s obzirom da je OH-58B bila oznaka za izvozni OH-58A, ta modernizirana Kiowa je dobila naziv OH-58C, a glavna poboljšanja su uključivala snažniji motor i sustav smanjenja toplinskog odraza. Kao jedan od kurioziteta možemo navesti da je Kiowa postala jedan od prvih helikoptera na koji su ugrađene karakteristične škara za rezanje kablova i žica, kao odgovor na iskustva iz Vijetnamskog rata gdje je bilo dosta gubitaka upravo zbog udara u žice dalekovoda. Nakon OH-58 škare su postale standard na svim helikopterima KoV SAD-a.

Slijedeća, ujedno i posljednja, inačica Kiowe – OH-58D predstavljala je veliki skok od prvobitnog projekta. Snaga motora je udvostručena. Sklop nosećeg rotora je u potpunosti redizajniran, glavčina i krakovi rotora su u potpunosti izrađeni od kompozitnih materijala, umjesto bučnog dvokrakog rotora klasične konstrukcije dizajniran je četverokraki kruti rotor što je rezultiralo bitno poboljšanim manevarskim sposobnostima, smanjenjem vibracija i smanjenom količinom buke. Naravno sa jačim motorom i reduktor je redizajniran da može prenijeti veću snagu na rotore i agregate. Najveća vizualna razlika između A i D verzije je MMS (Mast-mounted Sight) sustav koji je postavljen iznad nosećeg rotora a u kojem se nalazi kamera, IC senzor i laserski označivač-daljinomjer.

Neobično mjesto na kojem se MMS nalazi je logično ako gledamo da je OH-58D primarno bio namijenjen za izviđanje i „označavanje“ ciljeva za novi jurišni helikopter AH-64A Apache, tako da je samo MMS izložen mogućoj neprijateljskoj vatri, dok se sam helikopter može nalaziti u zaklonu. Kokpit je također prošao znatnu modernizaciju, između ostalog povećana je instrument ploča u koju su ugrađena dva višenamjenska prikaznika. Ugrađena je i kompletno nova radio-navigacijska oprema, koja je spregnuta sa digitaliziranim kokpitom znatno smanjila opterećenje pilota. OH-58D je ušao u operativnu uporabu 1985. godine, a svoje vatreno krštenje je doživio 1988. kada je u sklopu operacije „Prime Chance“ tijekom Iračko-Iranskog rata korišten za obranu tankera od Iranskih brzih brodova. Obzirom da Mornarica nije imala helikoptere koji bi mogli odgovoriti na takvu vrstu prijetnje korištena je Kiowa zbog svojih naprednih mogućnosti u noćnim uvjetima, ali za razliku od serijskih primjeraka, Kiowe korištene u toj operaciji su bile naoružane.

Sam zahvat postavljanja naoružanja nije bio kompliciran, jer je senzorski dio već bio ugrađen na helikopter, trebalo je samo postaviti nosače za laserski vođene rakete Hellfire, iste onakve kakve je koristio i AH-64. Takva preinaka se pokazala odličnom i u KoV SAD-a su odlučili sve OH-58D opremiti sa nosačima za naoružanje, te je takav OH-58D dobio naziv Kiowa Warrior.

Otkazivanjem skupih projekata poput RAH-66 Comanche i Armed Reconnaissance Helicopter ARH-70 sredstva su preusmjeravana u modernizaciju postojećih OH-58D. 1997. godine je krenula modifikacija OH-58D(I) sa poboljšanim motorom Rolls Royce Allison 250-C30R/3 kojime se poboljšala karakteristika motora u uvjetima većih nadmorskih visina i veće temperature, motor je došao sa FADEC (Full authority digital electronic engine control) sustavom upravljanja radom motora. Snaga, odnosno nedostatak iste, je od početka bila rak rana Kiowe i iako je u OH-58D sa motorom od 650 KS taj problem donekle riješen, postavljanjem nosača sa naoružanjem u Kiowi warrioru se opet sve vratilo na početak, pogotovo stoga što je helikopter intenzivno sudjelovao u operacijama u Iraku i Afganistanu gdje su uvjeti krajnje nepovoljni.

Sustavi unutar MMS su poboljšani, postavljen je kompletno novi senzorski paket i povećana procesorska snaga tako da je sada npr. moguće istovremeno praćenje 6 ciljeva, automatski ponovni zahvat pokretnih ciljeva ako oni prolaze iza prepreka i sl. Omogućeno je i nošenje najnovije inačice laserski vođene rakete – Hellfire II. Zadnja modifikacija Warriora OH-58D(R) je uglavnom bila usmjerena na zaštitu posade, tako da su ugrađena nova sjedišta koja ublažavaju udar prilikom pada. Ugrađeni su i zračni jastuci u kokpitu. Iako je Bell ponudio KoV SAD-a modernizirani UH-58F sa brojnim poboljšanjima, nakon provedene analize 2013. godine je odlučeno da se Kiowe Warriori povuku iz uporabe, razlog je jednostavan – besposadne letjelice. One su preuzele veliki dio izvidničkih zadaća, a dodavanjem naoružanja dobile su i određene napadne sposobnosti. Dio potpore kopnenim snagama koji su radili OH-58 preuzeli bi AH-64 Apache.

 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)