Vlada Republike Hrvatske je na 59. sjednici održanoj u četvrtak, 5. listopada 2017. godine usvojila konačni prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti i uputila ga u Hrvatski sabor na raspravu i donošenje.

Zakonom o sustavu domovinske sigurnosti uspostavlja se sustav domovinske sigurnosti, koji je jedan od strateških ciljeva definiranih u novoj Strategiji nacionalne sigurnosti, koju je Hrvatski sabor nakon 15 godina donio 14. srpnja 2017. godine. Cilj Zakona je uspostava učinkovitog sustava domovinske sigurnosti kao odgovor na sigurnosne izazove s kojima smo suočeni.

Vijeće za nacionalnu sigurnost definira se središnjim tijelom sustava domovinske sigurnosti, a predloženim Zakonom uspostavlja se Koordinacija za sustav domovinske sigurnosti, kao međuresorno tijelo koje ima nadležnost koordiniranja rada i usklađivanje razvoja sposobnosti sustava domovinske sigurnosti.

Tom prilikom, ministar Krstičević istaknuo je da Republika Hrvatska kao odgovor na nove sigurnosne rizike treba “Partnerstvo za sigurnost” iz kojeg će proizići sustav domovinske sigurnosti koji počiva na načelima poštivanja ljudskih prava, transparentnosti, solidarnosti, tolerancije i dijaloga.

“Potrebno je razvijati moderan, sveobuhvatan, racionalan i učinkovit sustav domovinske sigurnosti koji će odgovarati našoj tradiciji i potrebama. Sustav domovinske sigurnosti mora omogućiti uspostavu učinkovite funkcije upravljanja u kriznim situacijama i jamčiti svim našim građanima da Republika Hrvatska u bilo kojem trenutku može čvrsto, snažno i jasno reagirati i odgovoriti na bilo koju ugrozu ili opasnost”, naglasio je ministar.

To se ostvaruje predloženim Zakonom kojim se nominiraju tijela koja ulaze u sastav sustava domovinske sigurnosti, kao i ona tijela, pravne osobe, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge građana, koje mogu zbog svojih specifičnih sposobnosti biti uključene u sustav domovinske sigurnosti.

 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)