Zajednica ponuditelja: Kroko proizvodnja i razvoj d.o.o. Zagreb odabrana je za isporuku borbenih odora – prikrivnih odora digitalnog tiska za potrebe pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u vrijednosti 27 milijuna kuna. Odluka o odabiru donesena je 11.01.2018. temeljem pregovaračkog postupka bez prethodne objave.

Borbene odore, koja su predmet nabave su iste vrste i kvalitete za koje je proveden zakonom utemeljen postupak javne nabave i bio sklopljen okvirni sporazum. Budući da su Oružane snage Republike Hrvatske pokrenule proceduru izrade i usvajanja novog modela borbene odore s novim izgledom i tehničkim uvjetima te proceduru razmatranja uvođenja sustava najma borbenih odora, za što će biti nužno provesti novi postupak javne nabave, ovim postupkom se pokreće ugovaranje izrade
dodatnih količina.

Radi se o opremi koja je neophodno potrebna za nesmetano funkcioniranje Oružanih snaga Republike Hrvatske, a rokovi određeni za ograničeni i pregovarački postupak s prethodnom objavom za provedbu javne nabave iznose cca 120 dana.

Kako bi se zadovoljile neophodne potrebe pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske koji se upućuju u operacije potpore miru te za izvršenje redovnih zadaća neophodne su dodatne količine borbenih odora koje bi se nabavile od Zajednice proizvođača po dosadašnjim tehničkim uvjetima.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)