Vlada RH je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt zajedničke izjave o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području sprječavanja katastrofa i reagiranja u hitnim situacijama, u tekstu koji je dostavila Državna uprava za zaštitu i spašavanje aktom, klase: 018- 02/17-03/01, urbroja 543-01-10-17-4, od 13. siječnja 2017. godine.

Izraelska strana predložila je potpisivanje Zajedničke izjave o namjeri između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Izraela o suradnji u području sprječavanja katastrofa i
reagiranja u hitnim situacijama.

Suradnja može uključivati sljedeće oblike i načine:

  • razmjenu stručnjaka i studijske posjete;
  • pružanje pomoći na zahtjev kada nastane katastrofa;
  • razmjenu informacija o programima obuke u području sprječavanja i reagiranja u
    hitnim situacijama;
  • razmjenu naučenih lekcija iz prijašnjih iskustava;
  • svaki drugi način koji dogovore stranke.

Zajednički interesi obiju država u ovom području potvrđeni su i Memorandumom o suglasnosti između Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Uprave za vatrogastvo i
spašavanje Države Izraela koji je potpisan 2014. godine.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)