U Središtu za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin” 8. svibnja 2017. započela je obuka zrakoplovnih tehničara i inženjera za kontrolora u sustavu zrakoplovnog održavanja i opsluživanja. Ova obuka jedna je od značajnih faza u procesu izobrazbe i usavršavanja zrakoplovnih tehničara o čijem radu neposredno ovisi sigurnost zrakoplova i posade jer upravo oni svojim potpisom jamče ispravnost zrakoplova.

Na obuci je osam zrakoplovnih tehničara i inženjera iz 91. i 93. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane koji će tijekom dva tjedna usvajati znanja iz područja tehničkog sustava održavanja zrakoplova, zrakoplovnih propisa, osnova pregleda zrakoplova te sigurnosti pri radu na zrakoplovu. Jedan od nastavnih predmeta je i “Ljudski faktor u održavanju zrakoplova”, a cilj je upoznati polaznike s čimbenicima koji utječu na učinkovitost u radu te kako je, u okvirima načela sigurnosti u zrakoplovstvu, učiniti što većom.

Prvog tjedna obuka se provodi u Središtu za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin” nakon čega polaznici odlaze na stažiranje u svoje matične postrojbe gdje uz mentora provode praktični dio obuke. Po završetku obuke Središte za obuku HRZ-a i PZO-a polaznicima izdaje uvjerenje o osposobljenosti za kontrolora u sustavu zrakoplovnog održavanja i opsluživanja.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)