U akvatoriju srednjeg Jadrana, na vojnom poligonu LD (R) – 17 ŽIRJE, uz sve mjere borbenog osiguranja i borbene potpore, pripadnici Hrvatske ratne mornarice započeli su u srijedu, 18. travnja 2018. taktičku vježbu s bojevim gađanjem TV BG „Barakuda 18“.

Uz snage Flotile HRM-a, koja je nositelj vježbe, u obučnim aktivnostima koje će se provoditi do 20. travnja o. g. sudjeluju i brodovi Obalne straže RH (OSt RH) te posade radarskih postaja bojne obalne službe motrenja i obavješćivanja (bOSMiO) HRM-a. Vježbom zapovijeda kapetan bojnog broda Darko Malečić, zapovjednik Flotile HRM-a.

Vježba ”BARAKUDA 18” glavna je obučna aktivnost Flotile HRM-a. Cilj vježbe povećanje je operativnih sposobnosti u provedbi misije i zadaća postrojbi HRM-a te unaprjeđenje procesa implementacije ciljeva sposobnosti.

U skladu s nacionalnim i savezničkim publikacijama za obuku i vježbe, brodske posade će uvježbavati pripremu i provedbu taktičkih radnji i postupaka na moru, u luci i u plovidbi; procedure kretanja do područja provedbe; protubrodsko osiguranje; topničko gađanje ciljeva na moru; taktičko manevriranje; prekrcaj desantnih snaga na moru i iskrcaj na kopno; zaštitu snaga u luci, na sidrištu, otvorenom moru i priobalnim vodama; popunu brodova na moru; operacije traganja i spašavanja; protuminsko osiguranje dijela akvatorija; tegljenje brodova; te signalne vježbe u području baziranja.

Uz zapovjedništvo Flotile HRM-a te zapovjedništva divizijuna, u trodnevnoj vježbi na moru sudjeluju brodovi raketne topovnjače RTOP-41 „Vukovar“ i RTOP-42 „Dubrovnik“, desantni brodovi minopolagači DBM-81 „Cetina“ i DBM-82 „Krka“, LM-51 „Korčula“, motorna roniteljska barkasa MRB-51, desantni jurišni brodovi (DJB-104, 106 i 107), mobilni obalni lanseri MOL-1 i MOL-2 te vod protuminskih ronitelja. Sa brodova Flotile HRM-a gađat će se se iz topova kalibra 20 mm, 23 mm, 40 mm i 57 mm.

Snage OSt RH u vježbi sudjeluju sa školskim brodom ŠB-72 „Andrija Mohorovičić“, spasilačkim brodom SB-73 „Faust Vrančić“ te ophodnim brodovima OB-01 „Novigrad“ i OB-04 „Hrvatska Kostajnica“. Sa brodova OSt RH gađanje će se provoditi iz topova kalibra 20 mm, potom strojnicama kalibra 12,7 mm i pješačkim naoružanjem sa broda (VHS 5,56 mm). Težišna zadaća OSt RH osiguranje je poligona gađanja u suradnji s plovilima Ministarstva unutarnjih poslova RH (Pomorska policija Šibenik) i Lučke kapetanije Šibenik. U večernjim satima, tijekom boravka na sidru, snage će provoditi vježbe protudiverzantske obrane brodova i komunikacije na moru.

Tekst: M. Siriščević

Fotografije: HRM

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)