Zapovjednik Hrvatske ratne mornarice kontraadmiral Predrag Stipanović sudjelovao je na godišnjem sastanku zapovjednika europskih ratnih mornarica, CHENS 2017, održanom u Hamburgu, SR Njemačka, 11. i 12. svibnja 2017. g. U organizaciji ratne mornarice (RM) SR Njemačke, godišnji CHENS 2017 sastanak održan je uz sudjelovanje dvadeset i šest zapovjednika RM europskih zemalja te predstavnika RM SAD-a, MARCOM-a, DGIMS-a i EUMS-a.

Tema ovogodišnjeg CHENS-a nosila je naslov „ Prilagodba ratnih mornarica u novonastalim promjena i uvjetima na tržištu rada te demografskim kretanjima koje značajno utječu na sve sfere života/ ratna mornarica kao sposoban i konkurentan poslodavac“ i pokazala se vrlo zanimljivom za sve ratne mornarice EU. Jedan od zaključaka sastanka bio je da je visokoosposobljen pojedinac najvažnija karika u funkcioniranju vojnih organizacija, neovisno o razvoju tehnologije koja uvelike pomaže ili u potpunosti mijenja ljudski faktor.

Sastanak je bio podijeljen u četiri cjeline od kojih su na zadanu temu u trima izlagali eminentni stručnjaci iz pojedinih funkcionalnih područja. Četvrta cjelina obuhvatila je izlaganja stručnih radova unaprijed odabranih predstavnika zemalja CHENS zajednice. Nakon pozdravnog govora inspektora RM SR Njemačke va Andreasa Krausea, uslijedila su izlaganja gostujućih pr edavača. Prisutnima se obratio i senator grada Hamburga, Andy Grote te državna tajnica ministarstva obrane SR Njemačke, Dr. Katrin Suder. U posljednjoj cjelini sastanka predstavljeni su izabrani stručni radovi RM Litve i RM SR Njemačke.
U završnom dijelu sastanka, nakon završetka prezentacija stručnih radova, pripadnici estonske RM predstavili su planove i Program provedbe ESYO seminara (European Seminar for Young Officers), koji će se održati u Tallinnu u mjesecu lipnju 2017. Na kraju sastanka sudionicima se obratio zapovjednik finske RM, va Veijo Taipalus, domaćin CHENS sastanka za 2018. godinu.

Na marginama sastanka, zapovjednik HRM-a ka Stipanović proveo je kratke bilateralne razgovore sa zapovjednikom RM Francuske Republike adm Christopheom Prazuckom, zapovjednikom RM Republike Grčke va Nicolausom Tsounisom, te inspektorom RM SR Njemačke va Andreasom Krauseom. Teme razgovora bile su buduća suradnja te načini na koje bilateralni partneri mogu pridonijeti unaprjeđenju HRM-a u segmentima ključnim za njen razvoj.

Tekst: E. Kosor/ M. Siriščević
Fotografija: CHENS 2017

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)