Na godišnjoj konferenciji zapovjednika mediteranskih obalnih straža, održanoj u Antalyi (Republika Turska) od 11. do 13. listopada 2017., sudjelovao je zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske (OSt RH) komodor Ivo Raffanelli.

Konferencija Foruma mediteranskih obalnih straža (MCGFF – Mediterranean Coast Guard Functions Forum) provedena je u organizaciji Obalne straže Turske Republike, države predsjedavateljice Forumom u 2017.

Pokrovitelj manifestacije bila je Europska agencija za pomorsku sigurnost – EMSA (European Maritime Safety Agency).

Tema konferencije bila je zaštita pomorskog okoliša s posebnim osvrtom na zaštitu i prevenciju od uljnih onečišćenja mora s brodova. Predstavnici europskih agencija prezentirali su globalni model i strategiju zaštite Sredozemnog mora od onečišćenja nakon čega su zajedno sa predstavnicima zemalja Mediterana predstavili svoje nacionalne modele. Vezano uz navedeno, a na temu zaštite Jadranskog mora od uljnih onečišćenja, prezentirana je uloga te zadaće Obalne straže Republike Hrvatske.

Uz glavnu temu, na konferenciji je podnešeno godišnje izvješće o radu Tajništva Foruma, predstavljena su dostignuća u zajedničkim projektima te Plan rada za 2017./2018. U sklopu konferencije izvršena je i primopredaja predsjedavajućeg Forumom. Mandat predsjedavanja od predstavnika Republike Turske preuzeli su predstavnici Francuske Republike.

MCGFF je neovisan i nepolitički forum koji na dragovoljnoj osnovi okuplja predstavnike mediteranskih zemalja koje provode funkcije obalne straže, zatim predstavnike Europske komisije i europskih agencija s istim ovlastima. Temeljni cilj Foruma je unaprjeđenje suradnje i povjerenja u zaštiti prava i interesa na Mediteranskom moru iz domene funkcija obalne straže i pomorske sigurnosti.

Na marginama konferencije, komodor Raffanelli sastao se sa zapovjednikom obalne straže Republike Turske komodorom Bulentom Olcayem. Razgovarali su o mogućnostima unaprjeđenja suradnje u području funkcija i sposobnosti obalnih straža.

Tekst i foto: MCGFF / H. Čobo