Zapovjednik Obalne straže Republike Hrvatske (OSt RH) komodor Ivo Raffanelli sudjelovao je na 9. plenarnoj sjednici zapovjednika obalnih straža Europske Unije i Schengenske zone koja se od 27. do 29. rujna 2017. održavala u Lisabonu (Republika Portugal). Plenarne sjednice održavaju se u sklopu redovitih planskih aktivnosti Foruma europskih obalnih straža (ECGFF – European Coast Guard Functions Forum) tijekom kojih Tajništvo Foruma i voditelji radnih skupina upoznaju zapovjednike obalnih straža i direktore europskih agencija o trenutnom stanju i postignućima u radu te o planovima rada za slijedeće mandatno razdoblje.

Organizatori ovogodišnje sjednice bili su predstavnici Portugala, države predsjedavateljice Forumom u razdoblju 2016./2017. Pokrovitelji i domaćini manifestacije bili su predstavnici Europske agencije za pomorsku sigurnost – EMSA (European Maritime Safety Agency).
Ključne teme sjednice odnosile su se na pomorsku sigurnost i unaprjeđenje suradnje zemalja članica. Podnešeno je godišnje izvješće o radu te predstavljena dostignuća u zajedničkim projektima. Uz plan rada za 2017./2018. godinu, tijekom sjednice izvršena je i primopredaja predsjedavajućeg Forumom između predstavnika Republike Portugal i Savezne Republike Njemačke.

ECGFF je neovisan i nepolitički forum koji na dragovoljnoj osnovi okuplja predstavnike zemalja članica EU i Schengenske zone koje provode funkcije obalne straže, zatim predstavnike Europske komisije i agencija sa istim ovlastima. Temeljni cilj Foruma je unaprjeđenje suradnje i povjerenja u zaštiti prava i interesa na moru iz domene funkcija obalne straže i pomorske sigurnosti.

Najznačajniji projekti Foruma su: ECGFF Academy Training Network – razvoj zajedničke mreže obučnih središta sa ciljem unaprjeđenja i standardizacije obuke svih djelatnika koji se bave poslovima iz nadležnosti obalnih straža, kao i racionalizacije utroška financijskih sredstava; Operations Portal – dizajniran za razmjenu i objedinjavanje informacija između zemalja članica; Zajedničke vježbe na moru koje se u cilju dostizanja interoperabilnosti i kompatibilnosti provode uz moto „Coordination/Colaboration/Cooperation“.

Obalna straža RH u radu Foruma sudjeluje od 2006. godine. Sukladno planskoj shemi predsjedavanja, Republika Hrvatska bi Forumom trebala predsjedavati u razdoblju 2020./2021.

Tekst i foto: H. Čobo