Kroz jednomjesečni vremenski period, tijekom veljače 2017. u vojarni „Josip Jović“ Udbina, instruktori, ovlašteni padobranci slagači Satnije za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga, provode obuku za stjecanje ovlaštenja „Padobranac slagač“. Obuci nazoče pripadnici Središnjice obavještajnog djelovanja i Zapovjedništva specijalnih snaga. Cilj provedbe ovog tipa obuke je osposobljavanje padobranca I. klase i višeg zvanja za izvođenje tehničkog pregleda svih komponenti padobranskog sklopa, pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te osnovno održavanje padobrana koje uključuje i manje popravke. Da bi se pristupilo obuci polaznici trebaju zadovoljiti osnovne uvjete koji su propisani programom obuke (važeće uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja, kriterij tjelesne spremnosti prema propisanim uputama za provjeru i ocjenjivanje tjelesne spremnosti vojnih osoba) te imati najmanje zvanje padobranca „I. klase“.
Obuka slagača padobrana spada u kategoriju dodatnog usavršavanja padobranaca iz područja poznavanja i rada s opremom. Provedbom obuke vojni padobranci produbljuju svoja znanja o konstrukcijama padobrana, materijalima koji se koriste u padobranstvu, načinu čuvanja i održavanja padobrana, osposobljavaju se za pakiranje rezervnih padobrana i padobrana za spašavanje te sklapanje, zamjenu dijelova i izvođenje tehničkih pregleda komponenti padobranskog sklopa. Obuka pakiranja se provodi pod budnim i stalnim nadzorom ovlaštenog slagača padobrana jer se izvodi na tehnički ispravnoj opremi. U procesu provedbe teorijske i praktične obuke svaki polaznik pakira po nekoliko različitih tipova padobrana grudnog i leđnog sklopa. Posebna pozornost posvećuje se radnoj etici koja uključuje dosljednu primjenu uputa za pakiranje padobrana i uporabu sigurnosnih uređaja izdanih od proizvođača te pravnog okvira koji proizlazi iz Pravilnika o vojnom padobranstvu.
Za uspješan završetak obuke potrebno je zadovoljiti kriterije na završnom ispitu koji se provodi na kraju obuke, a sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela te odražava svakodnevne poslove slagača padobrana: svaki od polaznika obuke demonstrira pakiranje grudnog i leđnog tipa rezervnog padobrana sukladno uputama proizvođača uz izvršen pregled tehničke ispravnosti te na zahtjev ispitivača i dodatne radnje iz područja osnovnog održavanja. Pismena i praktična provjera znanja na kraju obuke smatraju se dijelovima stručnog ispita za stjecanje ovlaštenja „Padobranac slagač“ kojeg, uz jedinstvenu oznaku slagača, dodjeljuje ustrojbena jedinica Ministarstva obrane nadležne za vojni zračni promet. Jedinstvena oznaka je kombinacija slova i brojki koja identificira svakog padobranca slagača, a postavlja se na spakiran i za uporabu spreman rezervni odnosno padobran za spašavanje. Za stjecanje zvanja „Padobranca slagača I. klase“ potrebna je dodatna obuka i polaganje stručnog ispita za koji je uvjet obnašanje dužnosti padobranca slagača u trajanju od najmanje tri godine, nadalje pakiranja raznih tipova padobrana grudnog i leđnog sklopa te završavanje dodatnog teorijskog i praktičnog osposobljavanja za izvođenje većih popravaka i preinaka na padobranskom sklopu.

Tekst i foto: OS RH / Klaudio Simonović

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)