Radionica Glavne planske skupine i Inicijalna planska konferencija za vojnu vježbu „HARPUN 19“ održana je u vremenu od 27. do 29. ožujka 2019., u vojarni „Admiral flote Sveto Letica-Barba“ Split.

Konferenciju je otvorio načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika HRM komodor Damir Dojkić, a u radu su sudjelovali predstavnici sudjelujućih snaga HRM-a, HKoV-a, HRZ-a, ZSS-a, ZzP-a, SOD-a, SKiS-a i Pukovnije VP.

Komodor Dojkić istaknuo je važnost vježbe „HARPUN“ kao glavnog obučnog događaja Hrvatske ratne mornarice te njenu ulogu u procesu obuke i uvježbavanja združenog djelovanja sudjelujućih snaga Hrvatske vojske.

VV „HARPUN 19“ provest će se na poligonima u području Srednjeg Jadrana, u vremenu od 14. – 18. listopada 2019.

Tijekom radionice Glavne planske skupine i Inicijalne planske konferencije definirale su se početne smjernice za izradu plana vježbe (EXPLAN-a), provela se potvrda sudjelujućih snaga te izradio plan aktivnosti i vremenski plan vježbe “HARPUN 19”.

Tekst: HRM / S. Grgić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)