U vojarni „Zemunik“, 27. srpnja 2018. završena je specijalistička vojna obuka roda protuzračne obrane (PZO) za 24 kandidata koji se primaju u vojničku službu temeljem Ugovora o vojničkoj službi u trajanju od dvije godine.

Obuka je provedena od 8. svibnja do 27. srpnja 2018. sukladno Programu specijalističke vojne obuke i ocjenjivanja rodova Hrvatske kopnene vojske.

Cilj SVO je osposobljavanje djelatnika za rukovanje i održavanje PZO naoružanja te provedbu PZO postrojbi i objekata. Također, djelatnici su obučeni za aktivnu službu, život i rad u matičnim postrojbama u koje će biti upućeni nakon završetka obuke.

Obuku su uspješno završili svi polaznici i to po sljedećem:

16 polaznika – topničku specijalnost VSSp -16A

8 polaznika – raketnu specijalnost VSSp – 16B

Na završnoj svečanosti u konferencijskoj dvorani P PZO načelnik stožera-zamjenik zapovjednika Pukovnije PZO pukovnik Alen Šimunić izrazio je zadovoljstvo pokazanim zanimanjem kandidata, motiviranošću, voljom i uloženim trudom koji su rezultirali njihovim uspješnim završetkom specijalističke obuke te spremnošću da svoje karijere nastave u postrojbama HKoV-a u koje će biti raspoređeni. Čestitke je uputio zapovjedniku obučne bitnice i svim instruktorima koji su im prenijeli svoje znanje i vještine.

Foto: P PZO HKoV / Elvis Nakić

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)