U vojarni „Sv. Nikola“, u nazočnosti zapovjednika Hrvatske ratne mornarice kontraadmirala Predraga Stipanovića te predstavnika sudjelujućih snaga, u petak, 7. srpnja 2017. održana je Završna planska konferencija za vojnu vježbu „HARPUN 17“, kojoj je prethodila treća radionica Glavne planske skupine (CPTM3).

U svojstvu zapovjednika združenih snaga i Direktora Vježbe (EXDIR – Exercise Director), zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Damir Dojkić prezentirao je zapovjedniku HRM-a glavne ciljeve konferencije – potvrdu sudjelujućih snaga u vježbi te usuglašavanje i izradu završnog nacrta Plana vježbe (EXPLAN). Ka Stipanović izrazio je zadovoljstvo tijekom priprema za ovaj obučni događaj koji je od osobitog značaja kako za Hrvatsku ratnu mornaricu, tako i za OSRH u cjelini. U nastavku konferencije prezentiran je prikaz vremenskog slijeda svih aktivnosti sudjelujućih snaga tijekom provedbe vježbe.

Vježba s bojnim gađanjem „HARPUN 17“ (LIVEX) provest će se u području Srednjeg Jadrana od 22. do 28. listopada 2017. godine. Nositelj vježbe je Zapovjedništvo HRM-a. Pored HRM-a, u vježbi sudjeluje dio snaga HKoV-a, HRZ i PZO-a, ZzP-a, HVU-a, PVP-a, ZSS-a, SOD-a i SKIS-a.

Ciljevi vježbe„HARPUN 17“ jesu uvježbavanje planiranja i provedbe pomorskih operacija u nacionalnom okružju; uvježbavanje procedura operativnog planiranja i procesa donošenja vojne odluke, procedura pomorskog i zračnog desanta, topničkih gađanja ciljeva na površini i u zraku, taktičkog manevriranja, zaštite snaga, zračne potpore, popune na moru, traganja i spašavanja, elektroničkog ratovanja, obavještajnog djelovanja, medicinske evakuacije, operacija pomorskog presretanja, protuminskog pretraživanja ograničenog dijela akvatorija te signalnih vježbi; uvježbavanje provedbe logističkih funkcija te uspostave i uporabe komunikacijsko-informacijskih sustava za vrijeme provedbe vježbe.

Tekst i fotografije: M. Siriščević

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)