Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 57. sjednice dala suglasnost Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini, za nabavu roba i usluga. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetna Odluka je klasificirana oznakom „ograničeno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.Također, suglasnost je dana i Operativno-tehničkom centru za nadzor telekomunikacija za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2016. godine. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetna Odluka je klasificirana oznakom „ograničeno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga je nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.Dopunjena je Odluka o plaćama zaposlenika te radnim mjestima službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Također, izmijenjena je i dopunjena Odluka o plaćama zaposlenika te radnim mjestima službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) predmetne odluke klasificirane su oznakom „vrlo tajno“ budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku pa ih nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.Izmijenjena je Odluka o plaćama dužnosnika i zaposlenika te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju, kao i Odluka o plaćama dužnosnika i zaposlenika te radnim mjestima dužnosnika i službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. I ove su odluke na temelju članka 5. Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, broj 79/2007) klasificirane oznakom „povjerljivo“, budući da se radi o sigurnosnom interesu za Republiku Hrvatsku, stoga ih nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.