Ministar obrane Ante Kotromanović naišao je na prepreku u ostvarivanju svoje vizije i strukture obrambenih snaga nakon što se suočio s vojnim proračunom za 2012. i projekcijama do 2015. Naime, iz svega priloženog je vidljivo kako nema govora da se oružane snage bave isključivo svojim “core businessom” u idućih nekoliko godina, a da se na sve drugo primjeni model “outsourcinga” i ponudi civilnom tržištu usluga. MORH će do 2015. biti svake godine opterećen s 200 milijuna kuna izdvajanja za protupožarnu sezonu i ostale “društvene” aktivnosti koje pokrivaju troškove letačkih operacija helikoptera u misijama prijevoza pacijenata, potom pripadnika gorske službe spašavanja i slično. Nema sumnje kako je nužno i humano imati resurse za takve potrebe, ali o tome treba računa voditi hrvatska vlada i konačno uspostaviti profesionalni civilni HEMS kao što je to slučaj u svim modernim europskim državama. Umjesto da se do 2015. smanji broj posve nepotrebnih misija UN-a i tako donese uštedu u proračunu, broj misija UN-a će ostati isti i na njega će se trošiti oko 330 milijuna kuna. Očekivano, za operacije NATO saveza sredstva su ostala na razini 390 milijuna kuna. U 2012. neće biti natječaja za ophodne brodove, a ništa bolja situacija ne smiješi se niti borbenom zrakoplovstvu. Vojni proračun u 2012. iznosit će 4.828 milijardi kuna što je 231 milijun kuna manje nego u 2011. Gotovo sva sredstva namjenjena opremanju i modernizaciji od 749 milijuna kuna biti će utrošena na završetak projekta borbenih oklopnih vozila. Prema projekcijama za 2013. sredstva za modernizaciju biti će nešto manja u odnosu na ovu godinu, ali ako se uzme u obzir kako se više neće financirati isporuka BOV-a, to znači da će predviđena sredstva biti sasvim dovoljna da se konačno krene u nabavu brodova za potrebe obalne straže i da se donese odluka o budućnosti borbenog zrakoplovstva. Treba reći kako sve pripreme za oba programa trebaju biti gotove još ove godine kako bi se u idućoj krenulo u realizaciju. Nadalje, u 2013. bi trebalo krenuti s konačnom obnovom smještajnih kapaciteta oružanih snaga, logističkih središta i skladišnih prostora, nabavom taktičkih komunikacijsko zapovjednih sustava u svim granama oružanih snaga. Svi spomenuti projekti nastavit će se financirati i u 2014. Apsurdno je i neozbiljno da se planeri ovogodišnjeg proračuna pozivaju na Dugoročni plan razvoja oružanih snaga iz 2006., jer ako se iz tog dokumenta samo usporedi tablica projekcije proračuna do 2015.može se vidjeti koliko je situacija dramatično izmjenjena i da je dokument i više nego beskoristan, a njegove revizije niti nema premda je u financijskom smisli sve krenulo nizbrdo još prije tri godine. Koliko je dokument irelevantan najbolje govore slijedeći podaci. Prema njemu, sredstva za modernizaciju u 2012. su trebala biti u visini 1,6 milijardi kuna, a stvarna su 749 milijuna kuna, potom u 2013. prema istom dokumentu sredstva za modernizaciju su trebala biti 1,74 milijarde kuna, a biti će zapravo 594 milijuna kuna! Nadalje, troškovi za međunarodne misije i operacije ukupno iznose u ovoj godini nešto više od 710 milijuna kuna, a prema dokumentu DPR 2006-2015. taj je iznos bio 530 milijuna kuna. Jedina pozitivna vijest vezana uz vojni proračun je izdvajanje za obuku u iduće tri godine koje će biti na razini 56 milijuna kuna godišnje za razliku od 2011.kada su sredstva iznosila 17 milijuna kuna. Autor: Ivica Špehar