Nakon što se prijave za dragovoljno služenje vojnog roka, hrvatski ročnici moraju čekati dvije godine samo da obave liječniči pregled, istražio je Defender.hr. Trenutno se na liječnički pregled upućuju dragovoljni ročnici koji su se javili 2010. Pod uvjetom da si nakon toliko čekanja dobio poziv za liječnički pregled treba pričekati kako bi se vidjelo da li će se na osmotjednu obuku ići u godini kada si obavio liječnički pregled ili u idućoj godini, odnosno u travnju ili rujnu. Ako si uspješno prošao obuku s dobrim rezultatima i izrazio želju da postaneš profesionalni vojnik, to ćeš moći ostvariti tek nakon godinu dana od završetka obuke, jer će te tek tada pozvati na potpisivanje ugovora u trajanju od tri godine. Prvih šest mjeseci si na probnom radu, a nakon tri godine ako si zadovoljio sve uvjete potpisuješ novi ugovor na pet godina, a nakon osam godina službe pod uvjetom da si stekao dočasnički čin možeš dobiti stalan posao. Pojednostavljeno, računajući čekanje na liječnički i godinu dana čekanja od završetka obuke do poziva za potpisivanje ugovora, potrebno je sveukupno 11 godina da bi se došlo do stalnog posla u oružanim snagama.Najava kako će se smanjiti mjesečna naknada ročnicima za tisuću kuna nije nešto oko čega se u MORH-u previše uznemiruju, jer kako kažu, imaju toliko prijava za dragovoljno služenje vojnog roka da i drastičnija rezanja prava ročnika, ne bi imala utjecaja na broj prijava za dragovoljno služenje vojnog roka. Ali, ipak, nešto ovdje ne štima u planiranju. Neobično dugo čekanje na liječnički pregled dovoljan je pokazatelj kako nešto treba mijenjati. Radi se o slijedećem. Kadrovsko zanavljanje oružanih snaga je slabo ili nikakvo, vojska je i dalje socijalna ustanova koja zbrinjava sve dok ne odu u mrovinu, ne postoji druga karijera niti se bilo čime ona motivira, prosječna dob vojnika je 38 godina dok je NATO prosjek 30 godina, pa je i bilo za očekivati poražavajuće brojke kad su u pitanju dragovoljni ročnici, mladi i ambiciozni ljudi kojima ne manjka motiva za profesionalnu službu i OSRH, ali im obrambeni sustav ovakav kakav jest ne da naprijed. Posebna je priča ugovorna pričuva koja praktično ne postoji, niti razvrstana niti nerazvrstana. O njoj se priča još od 2006. bez ikakvih rezultata. Naravno, problem je opet novac za opremanje takve pričuve, a pored toga problem je vezan i uz strateške dokumente kojih nema, jer ih netko treba razraditi na nižim razinama da bi se ugovorna pričuva uopće definirala i predvidjela sredstva za nju. Nema sumnje, da postoji organizirani sustav pričuve i kadrovskog pomlađivanja u oružanim snagma, na liječnički s početka priče čekalo bi se nekoliko tjedana, a ne dvije godine.   Nakon što se prijave za dragovoljno služenje vojnog roka, hrvatski ročnici moraju čekati dvije godine samo da obave liječniči pregled, istražio je Defender.hr. Trenutno se na liječnički pregled upućuju dragovoljni ročnici koji su se javili 2010. Pod uvjetom da se nakon toliko čekanja dobije poziv za liječnički pregled treba pričekati kako bi se vidjelo da li će se na osmotjednu obuku ići u godini kada si obavio liječnički pregled ili u idućoj godini, odnosno u travnju ili rujnu. Ako si uspješno prošao obuku s dobrim rezultatima i izrazio želju da postaneš profesionalni vojnik, to ćeš moći ostvariti tek nakon godinu dana od završetka obuke, jer će te tek tada pozvati na potpisivanje ugovora u trajanju od tri godine. Prvih šest mjeseci si na probnom radu, a nakon tri godine ako si zadovoljio sve uvjete potpisuješ novi ugovor na pet godina, a nakon osam godina službe pod uvjetom da si stekao dočasnički čin možeš dobiti stalan posao.   Pojednostavljeno, računajući čekanje na liječnički i godinu dana čekanja od završetka obuke do poziva za potpisivanje ugovora, potrebno je sveukupno 11 godina da bi se došlo do stalnog posla u oružanim snagama.   Najava kako će se smanjiti mjesečna naknada ročnicima za tisuću kuna nije nešto oko čega se u MORH-u previše uznemiruju, jer kako kažu, imaju toliko prijava za  Nakon što se prijave za dragovoljno služenje vojnog roka, hrvatski ročnici moraju čekati dvije godine samo da obave liječniči pregled, istražio je Defender.hr. Trenutno se na liječnički pregled upućuju dragovoljni ročnici koji su se javili 2010. Pod uvjetom da se nakon toliko čekanja dobije poziv za liječnički pregled treba pričekati kako bi se vidjelo da li će se na osmotjednu obuku ići u godini kada si obavio liječnički pregled ili u idućoj godini, odnosno u travnju ili rujnu. Ako si uspješno prošao obuku s dobrim rezultatima i izrazio želju da postaneš profesionalni vojnik, to ćeš moći ostvariti tek nakon godinu dana od završetka obuke, jer će te tek tada pozvati na potpisivanje ugovora u trajanju od tri godine. Prvih šest mjeseci si na probnom radu, a nakon tri godine ako si zadovoljio sve uvjete potpisuješ novi ugovor na pet godina, a nakon osam godina službe pod uvjetom da si stekao dočasnički čin možeš dobiti stalan posao.   Pojednostavljeno, računajući čekanje na liječnički i godinu dana čekanja od završetka obuke do poziva za potpisivanje ugovora, potrebno je sveukupno 11 godina da bi se došlo do stalnog posla u oružanim snagama.   Najava kako će se smanjiti mjesečna naknada ročnicima za tisuću kuna nije nešto oko čega se u MORH-u previše uznemiruju, jer kako kažu, imaju toliko prijava za dragovoljno služenje vojnog roka da i drastičnija rezanja prava ročnika, ne bi imala utjecaja na broj prijava za dragovoljno služenje vojnog roka.   Ali, ipak, nešto ovdje ne štima u planiranju. Neobično dugo čekanje na liječnički pregled dovoljan je pokazatelj kako nešto treba mijenjati. Kadrovsko obnavljanje oružanih snaga je slabo ili nikakvo, prosječna dob vojnika je 38 godina dok je NATO prosjek 30 godina, pa je i bilo za očekivati poražavajuće brojke kad su u pitanju dragovoljni ročnici, mladi i ambiciozni ljudi kojima ne manjka motiva za profesionalnu službu i OSRH, ali im obrambeni sustav ovakav kakav jest ne da naprijed. Nakon što se prijave za dragovoljno služenje vojnog roka, hrvatski ročnici moraju čekati dvije godine samo da obave liječniči pregled, istražio je Defender.hr. Trenutno se na liječnički pregled upućuju dragovoljni ročnici koji su se javili 2010. Pod uvjetom da se nakon toliko čekanja dobije poziv za liječnički pregled treba pričekati kako bi se vidjelo da li će se na osmotjednu obuku ići u godini kada si obavio liječnički pregled ili u idućoj godini, odnosno u travnju ili rujnu. Ako si uspješno prošao obuku s dobrim rezultatima i izrazio želju da postaneš profesionalni vojnik, to ćeš moći ostvariti tek nakon godinu dana od završetka obuke, jer će te tek tada pozvati na potpisivanje ugovora u trajanju od tri godine. Prvih šest mjeseci si na probnom radu, a nakon tri godine ako si zadovoljio sve uvjete potpisuješ novi ugovor na pet godina, a nakon osam godina službe pod uvjetom da si stekao dočasnički čin možeš dobiti stalan posao.   Pojednostavljeno, računajući čekanje na liječnički i godinu dana čekanja od završetka obuke do poziva za potpisivanje ugovora, potrebno je sveukupno 11 godina da bi se došlo do stalnog posla u oružanim snagama.   Najava kako će se smanjiti mjesečna naknada ročnicima za tisuću kuna nije nešto oko čega se u MORH-u previše uznemiruju, jer kako kažu, imaju toliko prijava za dragovoljno služenje vojnog roka da i drastičnija rezanja prava ročnika, ne bi imala utjecaja na broj prijava za dragovoljno služenje vojnog roka.   Ali, ipak, nešto ovdje ne štima u planiranju. Neobično dugo čekanje na liječnički pregled dovoljan je pokazatelj kako nešto treba mijenjati. Kadrovsko obnavljanje oružanih snaga je slabo ili nikakvo, prosječna dob vojnika je 38 godina dok je NATO prosjek 30 godina, pa je i bilo za očekivati poražavajuće brojke kad su u pitanju dragovoljni ročnici, mladi i ambiciozni ljudi kojima ne manjka motiva za profesionalnu službu i OSRH, ali im obrambeni sustav ovakav kakav jest ne da naprijed. dragovoljno služenje vojnog roka da i drastičnija rezanja prava ročnika, ne bi imala utjecaja na broj prijava za dragovoljno služenje vojnog roka.   Ali, ipak, nešto ovdje ne štima u planiranju. Neobično dugo čekanje na liječnički pregled dovoljan je pokazatelj kako nešto treba mijenjati. Kadrovsko obnavljanje oružanih snaga je slabo ili nikakvo, prosječna dob vojnika je 38 godina dok je NATO prosjek 30 godina, pa je i bilo za očekivati poražavajuće brojke kad su u pitanju dragovoljni ročnici, mladi i ambiciozni ljudi kojima ne manjka motiva za profesionalnu službu i OSRH, ali im obrambeni sustav ovakav kakav jest ne da naprijed.