Na temelju članka 4. stavka 1. Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (Narodne novine, br. 33/2002 i 92/2010), na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 10. listopada 2012. donio je:                                                      O D L U K U O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKEU MIROVNOJ OPERACIJI U AFGANISTANU (ISAF) I.U mirovnu operaciju u Afganistanu (ISAF), uz mogućnost rotacije, upućuje se u 2013. godini:- od 1. siječnja do 30. travnja 2013. godine, do 300 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske- od 1. svibnja do 31. prosinca 2013. godine, do 250 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. II.Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da dva puta godišnje izvijesti Hrvatski sabor o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu (ISAF). III.Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.