VLADA REPUBLIKE HRVATSKENa temelju članka 2. stavka 2. Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Narodne novine, br. 128/99, 129/2000, 16/2001, 22/2002, 41/2008 i 97/2012) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ::__2012. godine donijela                                                        U R E D B UO IZMJENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU DUŽNOSTI DJELATNIH VOJNIH OSOBA NA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM I NAČINU RAČUNANJA TOGA STAŽAČlanak 1.U Uredbi o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (Narodne novine, br. 42/2003) u članku 3. alineja 3. mijenja se i glasi: „mehaničara i poslužitelja za streljivo i minsko-eksplozivna sredstva”.Alineja 6. mijenja se i glasi: „za specijalna djelovanja“.Članak 2.Članak 4. mijenja se i glasi:„Svakih 12 mjeseci računa se kao 15 mjeseci staža osiguranja na dužnostima:- rukovatelja inženjerijskih strojeva i strojeva za pretovar- mehaničara za održavanje- člana posade plovila Hrvatske ratne mornarice i Obalne straže Republike Hrvatske- u postajama obalnog motrenja i radarskim postajama- počasno-ceremonijalnih postupaka i poslovima osiguranja u Počasno- zaštitnoj bojni- zrakoplovnih tehničara, zrakoplovnih mehaničara i poslužitelja u zrakoplovnim bazama.”Članak 3.Ova Uredba objavit će se u „Narodnim novinama”, a stupa na snagu 1. rujna 2012.P R E D S J E D N I KZoran Milanović   Također, Vlada Republike Hrvatske je na zatvorenom dijelu 48. sjednice donijela Odluku kojom se utvrđuje staž osiguranja zaposlenicima Vojne sigurnosno-obavještajne agencije i Zaključak u vezi s analizom radnih mjesta u sigurnosno-obavještajnim agencijama na kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju. Na temelju Zakona o tajnosti podataka (Narodne novine, br. 79/2007 i 86/2012) i Zakona o sigurnosno–obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 79/2006 i 105/2006) Odluka i Zaključak klasificirani su stupnjem tajnosti „vrlo tajno“, stoga ih nismo u mogućnosti u cijelosti objaviti.