Pomoćnik ministra obrane za materijalne resurse Viktor Koprivnjak okupio je nedavno u prostorijama MORH-a šaroliko društvo sastavljeno od predstavnika Državne uprave za zaštitu i spašavanje, MORH-ovog samostalnog Odjela za vojni zračni promet i Agencije za civilno zrakoplovstvo. Na sastanku se trebala pronaći čarobna formula kako i na koji način naplatiti usluge vojnog helikopterskog prijevoza za potrebe medicinskih letova i spašavanja, doznao je Defender.hr. “Voda je došla do grla”  kad su u pitanju MORH-ove financije namjenjene protupožarnoj sezoni i letovima vojnih helikoptera za potrebe spašavanja i hitnih medicinskih letova. Mogli su se čuti i neki prijedlozi da se za potrebe medicinskih letova ili onih u funkciji gorske službe spašavanja osmisle modeli financiranja letova u vidu dodatnih turističkih taksi, vouchera ili osnivanja posebnih fondova. Međutim, rezultat sastanka je na kraju bio isti kao i na početku, odnosno usluge će i dalje biti “gratis”, barem do kraja godine.