Temeljem ranije ispostavljenog zahtjeva, proveden je ograničeni postupak javne nabave za izvođenje radova na izgradnji građevine prališta za BOV u vojarni „Pk P. Matanović“ u Petrinji. Sve ponude su bile neprihvatljive jer su bile veće od osiguranih financijskih sredstava i postupak je završio poništenjem. Budući se tehnička specifikacija, u ponovljenom zahtjevu za nabavu, ne mijenja a rokovi izvođenja se planiraju do kraja tekuće godine, odabran je pregovarački postupak bez prethodne objave na koji su pozvani svi navedeni ponuditelji koji su dokazali sposobnost tijekom prethodnog provedenog ograničenog postupka javne nabave. U kompleksu MORH-a u Zagrebu, Trg kralja P. Krešimira IV br. 1, planira se, sukladno projektu, izvršiti zamjena vanjske stolarije s unutarnje strane (dvorišne strane) građevina. Dvorište je obuhvaćeno ulicama: Trg kralja P. Krešimira IV, Bauerova, Kralja Zvonimira i Stančićeva.  Predmet javne nabave su građevinsko obrtnički radovi na predmetnim građevinama. Predviđa se skidanje dotrajale drvene fasadne stolarije i zamjena s novom fasadnom stolarijom od eloksiranog aluminija, uključivo s postavom vanjskih klupčica od eloksiranog aluminija i zamjena unutarnjih klupčica s novim kamenim klupčicama. Budući je dio dvorišnih fasada već obnovljen (ugrađena je aluminijska stolarija) stolarija koja se predviđa za ugradbu mora biti usklađena s eloksažom postojeće stolarije. Na HVU „P. Zrinski“ u Zagrebu, planira se, sukladno projektu, izvršiti rekonstrukcija fasade na građevini br. 6. Predmet javne nabave su građevinsko obrtnički radovi na predmetnoj građevini, demontaža i ponovna montaža zidnih klima uređaja i gromobranska instalacija na predmetnoj građevini. Predviđa se skidanje postojećeg sloja fasadne žbuke (obijanje do golog lica opeke) debljine cca 4 cm, uključivo s krovnih vjenaca i obzida dimnjaka iznad krova. Skidanje limarskih elemenata uz mogućnost ponovnog korištenja neoštećenih dijelova. Izrada nove podložne vlagosanacijske, vodoodbojne, toplinske, paropropusne žbuke (cca 1 000 m²), izrada nove fine produžne, vodoodbojne, paropropusne podložne žbuke (glatka površina cca 2 500 m², kanelure cca 120 m² ), izrada fine produžne, vodoodbojne, paropropusne žbuke (cca 350 m²), završna obrada mineralnom bojom (cca 2 970 m²) i štokanom žbukom (cca 150 m²).Skidanje i demontaža, ispuhivanje, vakumiranje, te ponovna montaža i punjenje rashladnim medijem postojećih zidnih klima uređaja – 17 kompleta. Demontaža postojeće gromobranske instalacije, postava, ispitivanje i izdavanje protokola za novu groboransku instalciju U kompleksu MORH-a u Zagrebu, Trg kralja P. Krešimira IV br. 1, planira se, sukladno projektu, izvršiti rekonstrukcija krovišta na jednoj građevini. Predmet javne nabave su građevinsko obrtnički radovi na predmetnoj građevini i gromobranska instalacija na predmetnoj građevini i susjednim građevinama. Predviđa se skidanje postojećeg pokrova od ravnih eternit ploča 40×40 cm s dvostrešnog kosog krova (cca 2 500 m²), zamjena dotrajalih dijelova daščane oplate, limenih opšava i oluka. Izgradnja dijela nosive drvene krovne kontrukcije nad dijelom ravnog krova (cca 115 m²), izrada nove daščane oplate, ugradnja 45 novih krovnih prozora, pripadajućeg opšava i toplinske izolacija te pokrov cijelog krovišta dvostruko utorenim crijepom tipa Tondach Kontinental plus.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)