Stupanjem na snagu Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, 30. srpnja 2013., Ministarstvo obrane RH nije više obveznik plaćanja komunalne naknade, iako jedinice lokalne samouprave ne prihvaćaju takvo rješenje, stoji u priopćenju MORH-a. Navedeni Zakon u članku 19. propisuje da su Republika Hrvatska i Državni ured za upravljanje državnom imovinom oslobođeni plaćanja komunalne naknade. S obzirom da je proteklih dana Grad Slunj prisilnim putem ovršio račun Ministarstva obrane u iznosu od 1,1 milijun kuna za plaćanje komunalne naknade za vojni poligon „Eugen Kvaternik“ u Slunju, a prije njega i Grad Ploče u iznosu od 97.000 kuna, Ministarstvo obrane inicirat će postupak povrata ovršenih sredstva. Ministarstvo obrane je nakon donošenja Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske zatražilo mišljenje resornog ministarstva – Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, koje se dva puta očitovalo Ministarstvu obrane. O tome je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izvijestilo upravna tijela svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, aktom od 12. lipnja 2014., ukazano je i na upravno-sudsku praksu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske kojom je zauzeto pravno shvaćanje oko komunalne naknade.Uputom je dano očitovanje da Ministarstvo obrane nije obveznik plaćanja komunalne naknade za nekretnine kojima se koristi i kojima raspolaže. Ministarstvo obrane je i ranije u ovoj godini, sukladno navedenom Zakonu, zatražilo od jedinica lokalnih samouprava na čijim područjima ima vojne nekretnine, donošenje novih rješenja kojima bi se kao korisnik tih nekretnina oslobodio plaćanja komunalne naknade. Međutim, jedinice lokalne samouprave negativno su se očitovale na takav zahtjev i nastavile s dostavljanjem računa, navodeći da je Ministarstvo obrane i dalje obveznik plaćanja komunalne naknade. Napominjemo, kako je Ministarstvo obrane svjesno činjenice da su se pojedine općine i gradovi, izuzimanjem MORH-a od plaćanja komunalne naknade za nekretnine kojima se koristi na području tih jedinica lokalne samouprave, našli u nezavidnoj financijskoj situaciji. No, jednako tako i Ministarstvo obrane mora postupati u skladu s važećim propisima i racionalno raspolagati dodijeljenim proračunskim sredstvima, zaključuje se u priopćenju.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)