Na temelju članka 12. stavaka 1. i 2. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu (Narodne novine, broj 148/2014), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici donijela Rješenje o odobrenju sredstava na teret Proračunske zalihe Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu. Naime, Ministarstvu obrane se odobrava iznos od 11.228.350,00 kuna, za sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije „TRITON” u Sredozemlju u kolovozu 2015. godine. Ministarstvo financija zaprimilo je zahtjev Ministarstva obrane za dodatnim sredstvima u iznosu od 11.228.350,00 kuna za sudjelovanje Oružanih snaga Republike Hrvatske u združenoj humanitarnoj operaciji Europske unije „TRITON” u Sredozemlju u kolovozu 2015. godine. Republika Hrvatska želi pružiti potporu Europskoj agenciji za kontrolu granica Frontex u zaštiti pomorske granice Europske unije te dati doprinos ublažavanju izbjegličke humanitarne katastrofe. Upućuje se 50 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s brodom Hrvatske ratne mornarice „Andrija Mohorović”. Procijenjeni troškovi najvećim se dijelom odnose na potrošnju dizel goriva, troškove namirnica, naknade pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske za sudjelovanje u operaciji, premije osiguranja, zdravstvene preglede i cijepljenje članova posade broda, materijal za održavanje broda i opreme, materijal za čišćenje i održavanje, zdravstveni materijal, usluge prijevoza zračnim transportom, sredstva za dodatno opremanje broda radi provedbe operacije.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)