Ministarstvo obrane RH nastavlja sa silaznim trendom vojne potrošnje, jer će u 2013. dobiti 20 milijuna kuna manje,  a u 2014. čak 300 milijuna kuna manje iz državnog proračuna. Blagi oporavak se predviđa tek 2015., ali u odnosu na ovu godinu biti će približno 200 milijuna manji, analizira Defender.hr PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU. Konačno dobra vijest za HRM, jer će u 2013. za obalni ophodni brod biti izdvojeno 34 milijuna kuna, a u 2014. godini 55 milijuna kuna dok u 2005. projekcije predviđaju 84 milijuna kuna.Modernizacija radarskih sustava na moru Enhanced Peregrine koji nisu nikada bili potpuno operativni planirana je tek 2015. za što su predviđena sredstva u iznosu 28 milijuna kuna. Rashodi za NATO operacije u 2013. biti će 221 milijun kuna,  a u 2014.godini, zbog povlačenja hrvatskog kontingenta iz Afganistana, puno manje, samo 96.255.000 dok se u 2015. planiraju sredstva za NATO misije u visini 64 milijuna kuna. Kad je u pitanju borbeno oklopno vozilo AMV primjetno je daljnje ulaganje u njegovu opremu i naoružanje, a prije svega radi se o 30mm daljinski upravljanim oružanim stanicama (RWS) i PO raketama. Tako će u 2013. biti izdvojeno 320 milijuna kuna dok će u 2014. na projekt BOV biti utrošeno 300 milijuna kuna. Biti će ugrađeno ukupno 56 daljinski upravljanih oružanih stanica. Značajan pad ulaganja očekuje se 2015. kada se predviđa 100 milijuna kuna ulaganja.Zanimljivo, u projektima i programima opremanja i modernizacije nigdje se ne primjećuju sredstva za modernizaciju i remont zrakoplova MiG-21 u visini od približno 150 milijuna kuna. Međutim, premda se to nigdje izričito ne spominje, troškovi remonta Migova su sadržani pod stavkom “Održavanje borbenih materijalnih sredstava” gdje je predviđeno 239 milijuna kuna u 2013. Upitno je što će biti s remontom helikoptera Mi-8, jer je očito da sredstva nisu niti izbliza dovoljna za potrebne radove. Vrlo je vjerojatno kako će se na remont ići znatno sporijom dinamikom od potrebne. Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u meñunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno tehničkim sredstvima obuhvaća opremanje RBK opremom, inženjerijskim sredstvima, specijalnim alatima za održavanje borbenih tehničko materijalnih sredstava i naoružanja, alatima i mjerno-dijagnostičkom opremom, opremom za taborovanje, pješačkim naoružanjem i pripadajućom opremom, zrakoplovno-tehničkim sredstvima, nebojnim motornim vozilima, zdrastvenom i ostalom uredskom opremom. Opremanjem jurišnom puškom osigurat će se standardizacija i unifikacija temeljnog naoružanja pješačkih postrojbi Oružanih snaga Republike Hrvatske. Time će se poboljšati vatrena moć, opskrba streljivom, održavanje i interoperabilnost s NATO naoružanjem. Do sada je nabavljeno 2860 jurišnih pušaka, a ciljevi su u 2013. imati 5860, u 2014. godini imati 9860 dok u 2015. se planira imati ukupno 13860 nabavljenih jurišnih pušaka.Izgradnjom objekata i infrastrukture omogućit će se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom dodatnih kapaciteta i nove prateće infrastrukture unaprijedit će se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga. U sklopu vojnog skladišnog kompleksa „Debela glava“, koji sadrži tipske građevine za smještaj i čuvanje tvarne pričuve ubojnih sredstava planirana je izgradnja 14 novih skladišta ukupne površine 2800 m2 i izgradnja nove prateće infrastrukture. U sklopu vojnog skladišnog kompleksa „Hrvatski ždral“ u Doljanima blizu Bjelovara planirana je izgradnja 7 novih skladišta ukupne površine 1400 m2 i izgradnja nove prateće infrastrukture. Vršit će se i nužno održavanje postojećih objekata i infrastrukture. (2013.godina – 15.5 milijuna kuna, 2014.godina – 38.47 milijuna kuna, 2015.godina – 47.47 milijuna kuna.Investicijskim održavanjem, adaptacijom i rekonstrukcijom prostora za život i rad pripadnika Oružanih snaga i djelatnika Ministarstva obrane osigurat će se racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara te će se povećati ukupna kvaliteta življenja. U vojnim nekretninama na neperspektivnim lokacijama koje su predviđene za napuštanje, provodit će se samo najnužnije održavanje i podmirenje zakonskih obveza vezanih uz komunalne usluge i naknade.Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa RH na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati provedbu legislative RH na moru, pomagati drugim tijelima i stanovništvu u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži Republike Hrvatske. Odlukom Vlade RH od 13. rujna 2012. godine utvrđena je potreba za nabavom pet obalnih ophodnih brodova do 2018. godine. Prema dokumentima, jedan obalni ophodni brod će biti na raspolaganju 2014.  Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav osigurava se nadzor i zaštita zračnog prostora. Provedbom i faze projekta osigurane su početne operativne sposobnosti, a u nastavku će se osigurati puna operativna sposobnost. MORH osigurava komercijalnu opremu, graditeljsko uređenje lokacija, te obuku djelatnika u inozemstvu za rad na novoj opremi.Opremanje Oružanih snaga jednim zrakoplovom AT-802 dvosjedom povećat će se kvaliteta i stabilnost obuke pilota na tom tipu protupožarnog zrakoplova te smanjiti financijska sredstva potrebna za slanje pilota na obuku u inozemstvo te povećati broj raspoloživih zrakoplova za gašenje požara tijekom protupožarne sezone.Zaključno sa 2015. oružane snage će napustiti 340 državnih službenika i namještenika. Oružane snage Republike Hrvatske će tijekom 2013. godine sudjelovati u osam mirovnih misija UN-a s ukupno 116 pripadnika od čega će se 23 časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske nalaziti na pojedinačnim dužnostima vojnih promatrača i stožernih časnika, a 95 pripadnika u kontingentu u misiji UNDOF. Odlukama Vlade Republike Hrvatske definirane su redovite rotacije koje se provode tijekom cijele godine, broj i organizacijska struktura pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misijama UN-a. Oružane snage Republike Hrvatske će tijekom 2013. godini sudjelovati u dvije NATO vođene operacije (ISAF i KFOR). U operaciji ISAF će u 2013. godini sudjelovati 300 pripadnika Oružanih snaga do ožujka, a nakon toga broj će se do kraja godine smanjiti na 250 sukladno izlaznoj strategiji NATO saveza o izlasku iz Afganistana 2014. godine. Na Kosovu u mirovnoj operaciji KFOR planira se sudjelovanje 25 pripadnika Oružanih snaga tijekom cijele 2013. godine. Osim navedenog u 2013. godini Oružane snage imaju obvezu pripreme za sudjelovanja u NRF/IRF brzim snagama za odgovor u 2014. godini s vodom Vojne policije, stožernim osobljem (31 pripadnik) i vodom NKBO (37 pripadnika) za moguće jednokratno upućivanje u trajanju do šest mjeseci. Iz projekcija je vidljivo kako je ukupan broj hrvatskih vojnika u dvije operacije u 2014. čak 275 što govori da će u Afganistanu nakon odlaska snaga ISAF-a broj Hrvatskih vojnika biti prilično velik, daleko veći nego što je bilo prvotno rečeno.