U trećoj godini primjene Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/2013) ukazalo se potrebnim neka od zakonskih rješenja doraditi odnosno izmijeniti radi normativne potpore daljnjem razvoju obrambenog resora. Prijedlogom Zakona detaljnije se uređuje način donošenja odluka kod uporabe Oružanih snaga Republike Hrvatske ne zadirući u nadležnosti tijela državne vlasti propisane Zakonom o obrani (Narodne novine, br. 73/2013). Uz to predloženim Zakonom propisuje se da osobama pričuvnicima koje su zaposlene, prava i obveze iz radnog odnosa za vrijeme obavljanja dužnosti i prava u obrani uređuju Zakonom o radu. Ovim Zakonom uređuje se i uporaba Oružanih snaga Republike Hrvatske u integriranom savezničkom sustavu nadzora i zaštite zračnog prostora. Republika Hrvatska dio svojih Oružanih snaga za nadzor i zaštitu zračnog prostora može dodijeliti nadležnim zapovjedništvima u sklopu zajedničkih sustava protuzračne i proturaketne obrane međunarodnih organizacija kojima je pristupila na temelju međunarodnih ugovora. Odluku o dodjeljivanju dijelova Oružanih snaga Republike Hrvatske donosi Predsjednik Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Predloženom odredbom propisuje se da načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske može ovlast operativnog i taktičkog zapovijedanja i nadzora nad Oružanim snagama Republike Hrvatske prenijeti na nadležnog savezničkog zapovjednika na temelju nadležne odluke i uz prethodnu suglasnost ministra obrane. Predloženim Zakonom uređuje se da dijelovi Oružanih snaga Republike Hrvatske dodijeljeni u zajedničke sustave protuzračne i proturaketne obrane mogu djelovati u zračnom prostoru država saveznica na temelju zapovijedi nadležnog savezničkog zapovjednika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima s tim državama. Dijelovi oružanih snaga država saveznica dodijeljeni u zajedničke sustave protuzračne i proturaketne obrane mogu djelovati u hrvatskom zračnom prostoru na temelju zapovijedi nadležnog savezničkog zapovjednika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorima s Republikom Hrvatskom. Hrvatski sabor daje prethodno odobrenje za djelovanje dijelova snaga u sklopu kojeg utvrđuje nacionalnog ovlaštenika koji savezničkom zapovjedniku može odobriti izdavanje zapovijedi za njihovo borbeno djelovanje. Odluku kojom se daje prethodno odobrenje Hrvatski sabor donosi na prijedlog Vlade Republike Hrvatske i uz prethodnu suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske, na način utvrđen Ustavom Republike Hrvatske. Ovim Zakonom propisuje se da za vojne lokacije i građevine koje su u vlasništvu Republike Hrvatske i kojima upravlja i raspolaže Ministarstvo obrane, Republika Hrvatska i Ministarstvo obrane su oslobođeni plaćanja komunalne naknade. Predloženo rješenje predlaže se iz razloga što vojne lokacije i građevine po svojoj namjeni nisu lokacije i građevine za koje bi se plaćala komunalna naknada u smislu propisa kojima se uređuje komunalno gospodarstvo. S obzirom da je i vojna policija redarstvena vlast u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku i Zakonom o obrani te da su Zakonom o obrani propisane vojnopolicijske ovlasti, ovim Zakonom predlaže se određeno usklađenje kako je to riješeno Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine, br. 76/2009 i 92/2014). Novina se odnosi na uvođenje nadzora nad primjenom pojedinih vojno policijskih ovlasti. U tom smislu predlaže se da Vijeće za građanski nadzor nad primjenom pojedinih ovlasti koje je osnovano Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine, br. 76/2009 i 92/2014) može provoditi nadzor nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su navedene ovlasti primijenjene. Vijeće bi bilo ovlašteno prilikom obavljanja nadzora iz svoje nadležnosti od Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija zatražiti usporedbu podataka kojima raspolaže s podacima vojne policije o primijenjenim ovlastima. Ovakva usporedba podataka nužna je za provođenje učinkovitoga nadzora nad primjenom tih ovlasti.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)