Sudeći prema službenom dokumentu NATO saveza koji je postao dostupan široj javnosti koncem prošle godine, Savez je zagovornik regionalnog pristupa protuzračnoj obrani, a s time se suglasila i Republika Hrvatska na sastanku zemalja Američko – jadranske povelje 27-28.lipnja 2011. Ministri obrana zemalja A5, koju čine SAD, Hrvatska, Albanija, BiH, Crna Gora tada su zaključili:1. postoji potreba za poboljšanjima u nadzoru i kontroli zračnog prostora Balkana, te se preporučuje zajednički pristup;2. plan za razmještajem četiri radara i to Albania-Fushe, Makedonija – Turtel, Crna Gora – Vrsuta, Bosna i Hercegovina – Jahorina. Drugi radari mogu doprinijeti većem volumenu pokrivenog područja i dobrodošli su;3. korištenje NATO agencija za nabavu, implementaciju i potporu se preporučuje i traži daljnju analizu,4. sudjelovanje u programu razmjene podataka (Air Surveillance Data Exchange), uključujući pripreme za potpisivanja Memoranduma o razumjevanju i tehničkih sporazuma.O svemu detaljnije možete pročitati u dokumentu Balkan Regional Approach to Air Defence (BRAAD): Role of NATO.