U sklopu službenog višednevnog posjeta SAD-u, ministar obrane Ante Kotromanović sastao se  17. listopada 2012. godine,  u Washingtonu s ministrom obrane SAD-a, Leonom Panettom. Na sastanku se rapravljalo o Strateškom savezništvu SAD-a i Republike Hrvatske na planu sigurnosti i obrane, razvoju hrvatskih obrambenih sposobnosti, ulozi Hrvatske i Sjedinjenih Država u ovom dijelu Europe i o misiji ISAF, točnije Afganistanu nakon 2014. godine. U priopćenju Pentagona se navodi kako je američki ministar obrane Leon Panetta pohvalio hrvatski napredak na svim područjima djelovanja i naglasio kako je Hrvatska regionalni lider, mentor za EU-NATO integracije i predvodnik inicijativa u regiji.Na sastanku se također razgovaralo  o zajedničkoj predanosti uspješnoj implementaciji tranzicije u Afganistanu,  kao i   o mogućem daljnjem angažmanu nakon 2014. godine. Obje zemlja iskazale su zadovoljstvo vezano uz dogovor saveznika u pogledu angažmana NATO-a nakon 2014. koji će se očitovati u obuci, mentoriranju i financiranju afganistanskih snaga sigurnosti kako bi afganistanska Vlada postepeno preuzela svoj dio odgovornosti u izgradnji afganistanskog društva. Vezano uz Jugoistočnu Europu, strateški je interes SAD i RH održiva stabilnost i sigurnost regije. Hrvatsko izaslanstvo naglasilo je važnost kontinuiranog daljnjeg angažmana SAD-a u ovom dijelu Europe. Istaknuto je također, kako RH snažno podupire euroatlantsku perspektivu zemalja regije te i dalje ostaje predana pružanju podrške i pomoći na njihovom putu prema euroatlantskim integracijama.