Prema Nacrtu prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu, proračun MORH i OSRH smanjit će se do kraja godine za dodatnih 20 milijuna i 177 tisuća kuna. Rebalansom se gubitak približno 11 milijuna kuna odnosi na troškove zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH, pa tako u sklopu funkcioniranja OSRH, sredstva za materijal i energiju te usluge u ukupnom iznosu 495 milijuna kuna biti će smanjena za čak 53 milijuna kuna. Smanjit će se naknade troškova zaposlenima za 4,3 milijuna kuna. Istovremeno, povećat će se slijedeća izdvajanja: za plaće u bruto iznosu 46,79 milijuna kuna te ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 15 milijuna kuna kao i doprinosi na plaće za 3 milijuna kuna.Kad je riječ o izobrazbi i profesionalnom razvoju OSRH, dolazi do ukupnog povećanja proračuna za 1,77 milijuna kuna. Povećat će se rashodi za zaposlene za 3,6 milijuna kuna dok će naknade troškova zaposlenika biti smanjene za 669 tisuća. Rashodi za usluge se smanjuju za 765 tisuća kuna.U sklopu opremanja i modernizacije dolazi do smanjivanja proračuna za 13,74 milijuna kuna. To se prvenstveno odnosi na rashode za materijal i energiju te usluge.Slično je sa objektima i infrastrukturom gdje se smanjuje proračun za 16,7 milijuna kuna. Kod upravnih i općih poslova situacija je malo nejasna, jer se po svim stavkama smanjuju predviđena sredstva, ali se zato povećavaju pod stavkom ostali financijski rashodi u visini od čak 43 milijuna kuna. Sveukupno, rebalansom Upravni i opći poslovi rebalansom dobivaju dodatnih 14,4 milijuna kuna u odnosu na predviđena sredstva za 2012.Obuka i ostale aktivnosti OSRH ostaju bez planiranih 3,7 milijuna kuna i to za potrebe materijala i energije, naknadama troškova zaposlenika, za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja ma što to značilo.Kad je riječ o doprinosu kolektivnoj obrani i međunarodnoj sigurnosti, rebalansom je izgubljeno 2,5 milijuna kuna, ponajviše na području međunarodne suradnje 840 tisuća kuna koja se odnosi na naknade troškova zaposlenicima, materijal, energija, te usluge.Troškovi mirovnih misija rebalansom se smanjuju za ukupno 1,7 milijun kuna. Doprinosi na plaće rebalansom proračuna su smanjeni za 48 milijuna kuna, ali su zato naknade troškova mirovnjaka povećane za 55 milijuna kuna.Kod ostalih zadaća OSRH kao što je PP zaštita i Obalna straža vojni proračun je smanjen za 6,5 milijuna kuna.Bez obzira na činjenicu što je rebalansom došlo do dodatnog smanjenja vojnog proračuna, treba reći da se to moglo učiniti isključivo zbog ušteda koje je od početka mandata uveo ministar obrane Ante Kotromanović. Iz dokumenta je vidljivo da se radi o uštedama u energetskom sektoru, uslužnim djelatnostima i slično što nema tolikog značaja za “core business” OSRH, a to je obuka, međunarodne vojne operacije te planirano opremanje i modernizacija, prvenstveno se misli na borbena oklopna vozila. Ono što nije dobro, a za primjetiti je, da je veliki dio ušteda poslužio upravo povećanju rashoda za plaće u obrambenom sustavu.   DOKUMENTI: Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2012. godinu