Na današnjoj 156.sjednici Vlada RH donijela je Strategiju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama. Takva aktivnost predstavlja važnu komponentu hrvatske vanjske, sigurnosne i obrambene politike. Strategija predstavlja politički okvir kao i ciljeve, smjernice, prioritete glede sudjelovanja RH u međunarodnim misijama i operacijama. Strategija sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)