Nacrt Strateškog pregleda obrane predstavljen je jučer javnosti u vojarni Kovčanje na Malom Lošinju. Kako se i očekivalo, novi je Strateški pregled obrane donio smjernice za daljnju racionalizaciju obrambenog sustava zbog gospodarskih  kretanja koja ne dozvoljavaju provedbu svih ciljeva opremanja i modernizacije OSRH.  Kroz čitav dokument provlače se riječi “smanjenje, racionalizacija, neće biti u operativnoj upravi, višak, neperspektino” i tomu slično. Grane oružanih snaga i dalje će gubiti na udarnoj moći, smanjivat će se broj postojeće tehnike dok se zanavljanje opreme i tehnike sramežljivo provlači kroz frazu “razmotrit će se mogućnosti” što u konačnici u najvećem broju slučajeva znači “ništa od toga”. Možda nije primjerena usporedba, ali upravo se jučerašnja pokazna vježba Bojne za specijalna djelovanja može preslikati na “Strateški pregled obrane”. Prevedeno, specijalci su pokazali odličnu uvježbanost s ograničenim tehničkim resursima, jer kako drugačije objasniti vježbu sa dva gumenjaka, brodom i helikopterom. Samo da podsjetimo, da ti isti specijalci nemaju gdje i kako provoditi padobranske skokove, jer OSRH ne rasplaže zrakoplovom iz kojeg bi specijalci skakali. Upravo takvo promišljanje zastupljeno je u Strateškom pregledu obrane i projekcijama proračuna, odnosno, znatno više sredstava za obuku uz što manje nove vojne tehnike i opremanja.Naglasci iz SPO:Glavni stožer OSRH- restrukturiranje snaga rezultirati će postupnim smanjenjem veličine pripadnika OSRH do 15 tisuća pripadnika u razdoblju do 2016.;- zapovjedna struktura GS OSRH do zapovjedne razine bojne smanjuje se do 25 % uz smanjenje broja visokih časničkih i dočasničkih mjesta;- umjesto dva zamjenika načelnika GS OSRH biti će samo jedan zamjenik koji će mjenjati načelnika i zapovjedati pristožernim postrojbama u njegovoj odsutnosti;- uvodi se nova funkcija ravnatelja (direktora) stožera koji će biti odgovoran za usmjeravanje, koordiniranje i nadzor nad Upravama GS OSRH;- GS OSRH će se sastojati od šest Uprava i jedne Službe;- Vojnostegovni sud se izdvaja kao posebna pristožerna jedinica;- zapovjedništva grana će se preimenovati u Stožere grana;- Vojna policija dolazi pod zapovjedanje Glavnog stožera OSRH, te se ukida po granama.Kopnena vojska.- dvije gardijske brigade (oklopno-mehanizirana i motorizirana);- tenkovi M-84 i borbena oklopna vozila BOV M-80 zadržat će se do 2020. (ne planira se njihova uporaba u operacijama izvan zemlje);- modernizacija tenkovske satnije 2016.;- broj tenkova za tenkovsku bojnu;- do 2018.motorizirana bojna Patria 8X8, spremna za šestomjesečne rotacije;- 50 % ukupnih snaga biti će strukturirano, obučeno i opremljeno za sudjelovanje u operacijama.Hrvatska ratna mornarica- u prvoj polovici planskog razdoblja Obalna straža će imati prioritet u opremanju novim plovilima u odnosu na flotilu borbenih brodova;- raketne topovnjače klase “Helsinki” i klase “Kralj” povodit će tradicionalne pomorske zadaće za nacionalne potrebe;- brodovi klase “Spasilac” i “Mirna” opremit će se dodatnom komunikacijskom i navigacijskom opremom;- zadržat će se postojeća razina protupodmorničke borbe topovnjače klase “Helsinki”;- radari Peregrine će se otpisati, te će se pronaći zamjensko rješenje;- protubrodske rakete RBS-15 biti će otpisane, razmotrit će se mogućnost zamjenskog raketnog sustava;- bojna mornaričkog pješaštva se ukida;Hrvatsko ratno zrakoplovstvo – ostaje borbeno zrakoplovstvo u sastavu HRZ-a;- 40 % zračnih snaga biti će spremno za sudjelovanje u operacijma potpore miru;- An-32 se povlači iz uporabe;- nabavit će se zrakoplov za obuku padobranaca;- protupožarni zrakoplovi ostaju u sastavu OSRH;- smanjuje se broj zrakoplova PC-9;Izobrazba i obuka- sustav izobrazbe nije usklađen sa sustavom upravljanja osobljem što dovodi do situacija da jedan broj visokih časnika i dočasnika nema odgovarajuću vojnu izobrazbu za dužnost koju obnaša;- obuka izvan dijela obuke za sudjelovanje u operacijama ili misijama potpore miru ne provodi se potrebnim intenzitetom;- povećat će se broj dragovoljnih ročnika čija će se obuka paralelno provoditi na vojnim poligonima Slunj i Gašinci u kasnim proljetnim i ranim ljetnim mjesecima.Vojne nekretnine- smanjuje se broj vojnih nekretnina za 50 % do 2020.- vojarne koje nemaju kapacitet razvoja za više od 2000 vojnika smatrat će se neperspektivnima;- okrupnjavat će se smještajni, logistički i obučni kapaciteti;- do 2020. Kopnena vojska će imati 5-6 vojarni izgrađenih kao vojne baze,- mornaričke snage će se pored jedne pomorske baze oslanjati na kapacitete lučkih kapetanija;- zračne snage će imati dvije zračne baze;- snage za potporu dvije logističke baze;- vojni poligoni Slunj i Gašinci biti će glavni obučni infrastrukturni objekti.