Defender.hr objavljuje zabrinjavajući dopis Uprave za logistiku Glavnog stožera OSRH upućen načelniku GSOS RH general pukovniku Dragi Lovriću koncem svibnja ove godine, u kojem načelnik Uprave brigadir Ivica Olujić moli generala Lovrića da se prestane s monopolom u nabavi ruske zrakoplovne tehnike (pričuvni dijelovi i remont helikoptera Mi-8, Mi-171Š i zrakoplova MIG-21) od jednog jedinog dobavljača u RH, jer se zbog toga javljaju brojni problemi. Pored toga, traži se prestanak kršenja Zakona o javnoj nabavi i Pravilnika o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike. Naime, načelnik Uprave za logistiku brigadir Ivica Olujić predlaže da se radi transparentnosti i zakonitosti javne nabave odmah ukine diskriminirajuća odluka bivšeg ministra obrane Branka Vukelića (Klasa: 023-03/08-03/1, Ur.broj: 512-01-08-170) od 18.ožujka 2008. kojom je regulirano da Agencija Alan d.o.o. za potrebe Ministarstva obrane provodi nabavu roba i usluga potrebnih za održavanje zrakoplova “istoćnog” porijekla. Zbog takve Odluke, uočeno je da se Agencija Alan isključivo obraćala za nabavu roba i usluga za helikoptere Mi-8MTV-17Mi-171Š i avione MIG-21 jednom jedinom dobavljaču iz Ruske Federacije čije su isporuke bile preduge (u prosjeku 6 do 13 mjeseeci) što je uzrokovalo:- malu operativnu raspoloživost predmetnih zrakoplova;- nemogućnost izvršenja svih zadaća HRZ i PZO;- letački sastav HRZ i PZO nije u trenažu;- gubitak resursa predmetnih zrakoplova za vrijeme prizemljena uslijed nedostatka p/d;- odobrena financijska sredstva u proračunu MORH za potrebe održavanja vojnih zrakoplova ostaju neiskorištena i neutrošena;- neophodnost korištenja avansnih plaćanja Agenciji Alan d.o.o. kako bi se dio odobrenih proračunskih sredstava namjenski utrošio;- otežano planiranje.Uprava za logistiku zamoljava generala Lovrića da se ministru predloži slijedeće:- prva mogućnost je da se Odluka bivšeg ministra obrane izmjeni i obveže Agencija Alan d.o.o. na pribavljanje dvije ili više ponuda, za svaki postupak nabave, od pouzdanih i kvalificiranih dobavljača koji su pod nadzorom nadležnih državnih tijela na “istočnom tržištu – tvrtki iz Ruske Federacije i Republike Ukrajine te da odabir najkvalitetnije ponude (certificirane tvrtke s potvrđenim sposobnostima, kvaliteta roba i suluga, rok isporuke, cijena roba i usluga) provode Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja, a kako to propisuje Ministar obrane RH svojim odlukama o početku provedbe za svaki pojedini postupak nabave- druga je mogućnost da se postupci nabave roba i usluga za potrebe održavanja zrakoplovne tehnike “istočnog” porijekla provode pozivnim međunarodnim natječajima za što je MORH isto osposobljen i ustrojen.Uprava moli generala Lovrića na žurnost rješavanja ove problematike, jer se pripadnici OSRH koji su imenovani za Ovlaštene predstavnike javnog naručitelja (za nabavu roba i usluga za održavanje “istočne” zrakoplovne tehnike) nalaze u neugodnoj situaciji zbog sukoba predmetne Odluke s važećom zakonskom regulativom (Zakon o javnoj nabavi i Pravilnik o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike)Prema svemu sudeći, ministar obrane Ante Kotromanović mora riješiti nekoliko stvari vezane uz ovu problematiku. Prva je da o tome razgovara sa svojim najbližim suradnikom, generalom Lovrićem kako bi se donijeli odgovarajući zaključci i smjernice. Potom, mora obaviti dugi i iscrpan razgovor s pomoćnikom ministra za nabavu Viktorom Koprivnjakom i upitati ga zašto on osobno ovakve stvari nije potaknuo na rješavanje već to čine OSRH, odnosno što ga to sprječava i kakav je njegov stav po ovom pitanju. Vrijeme je i da Koprivnjak upozna ministra u kakvim je odnosima sa “dobavljačem monopolistom”, kad su u pitanju poslovi za HRZ. Upravo za vrijeme dok je Viktor Koprivnjak bio zapovjednik HRZ, “dobavljač monopolist”, odnosno jedna tvrtka iz Hrvatske je dobila posao remonta helikoptera, remonta Mig-ova, posao nabave školskih zrakoplova Zlin, dakle sve što se moglo, dobio je, a da se ne priča o nabavi pričuvnih dijelova svih ovih godina. Isti “monopolist” i danas se pojavljuje u poslovima oko budućnosti borbenog zrakoplovstva. Defender.hr ne želi spominjati niti tvrtke kao ni imena osoba, jer bi time ministru olakšao posao, ipak je puno bolje kada to čuje iz usta najbližeg pomoćnika koji je, između ostalog, radio neko vrijeme i u Agenciji Alan.  Ne zatraži li ministar obrane Ante Kotromanović promjenu ovakve politike, to bi značilo da će odgovornost za sve što proizlazi iz ovakvih nabava preuzeti isključivo na sebe. Prije dan-dva u intervjuu za subotnji “Obzor”, Kotromanović je izjavio:”U ratu je bilo jednostavnije, bili smo brži. Sad imam osjećaj da je ‘neprijatelj iza svakog ugla’. Jednostavnije je bilo voditi akciju Oluja”.Ova izjava pokazuje kako je Kotromanović tek sada postao svjestan činjenice da su mu najbliži suradnici zapravo osobe koji nisu njegov izbor već su mu nametnuti od strane politike, bilo da je riječ o Uredu Predsjednika, koalicijskim dogovorima…. To mu itekako otežava svakodnevni posao. U razvijenim demokracijama običaj je da svaki ministar bira najbliže suradnike, u ovom slučaju to zaista nije tako.