Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (Narodne novine, br. 26/2012 i 112/2012) utvrđeno je unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane, nazivi upravnih organizacija u Ministarstvu, njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, planiranje poslova, okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba, kao i druga pitanja od značaja za rad Ministarstva obrane. Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva obrane Uredbom su ustrojene ustrojstvene jedinice: Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, Samostalna služba za vojni zračni promet, Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo, Samostalni sektor za javnu nabavu, Uprava za obrambenu politiku, Uprava za ljudske resurse, Uprava za materijalne resurse, Uprava za informacijske sustave, financije i proračun, Inspektorat obrane i Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Republici Hrvatskoj. Uredbom su propisane i prijelazne odredbe: – Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava nastavlja s radom u skladu s ustrojstvom iz Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (Narodne novine, br. 115/2002, 182/2003, 20/2005, 151/2005, 115/2007, 21/2008, 15/2009 i 15/2010) do njegovog izdvajanja iz Ministarstva obrane u novi organizacijski oblik- dio poslova koji se odnose na Službu za gospodarenje nekretninama ostali su i dalje u funkciji za potrebe Ministarstva obrane do njihova preostalog organizacijskog izdvajanja iz Ministarstva obrane. Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane, Ministarstvo obrane obavlja poslova iz djelokruga Ministarstva obrane s ukupnim brojem izvršitelja od (1115), s time što od toga ukupnog broja (232) izvršitelja se odnose na obavljanje poslova u područnim odjelima i ispostavama – područnim odsjecima za poslove obrane. Ovim Prijedlogom uredbe određene su izmjene u dijelu koji se odnosi na Glavno tajništvo, Upravu za ljudske resurse, Upravu za materijalne resurse i Upravu za proračun, financije i informacijske sustave odnosno na drugačiji način predloženo je obavljanja stručnih poslova, uvažavajući iskustvo u primjeni koje se odnosi na važeću Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane. Ovim Prijedlogom uredbe određuje se da će vojni izaslanici u skladu sa Zakonom o obrani i Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske biti u ustrojstvu Ministarstva obrane u djelokrugu poslova Uprave za obrambenu politiku. U vezi primjene članka 21. stavka 2. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (Narodne novine, br. 154/11 i 17/12) po kojemu se zbog specifičnosti i složenosti poslova može u uredbi o unutarnjem ustrojstvu odrediti za ustrojavanje pojedine unutarnje ustrojstvene jedinice i manji broj izvršitelja od najmanjeg broja potrebnih izvršitelja u ovom Prijedlogu uredbe radi se o specifičnostima koji se odnose na vojne pomorske poslove i poslove zračnog prometa gdje je Samostalna služba za vojni zračni promet regulatorno tijelo u skladu sa Zakonom o zračnom prometu u dijelu koji se odnosi na vojni zračni promet. Stoga posebne ustrojstvene jedinice s obzirom na problematiku i područje nadležnosti koje uređuju potrebno je posebno ustrojiti. Što se tiče dijela koji se odnosi na prvostupanjske zdravstvene komisije čija je nadležnost propisana Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (Narodne novine, br 73/13) te cjeline predlagatelj smatra uz to što moraju biti zasebne zbog poslova koje obavljaju ne trebaju obuhvatiti već broj izvršitelja od broja koji je predložen. Prijedlogom uredbe predlažu se i određene koorekcije prijelaznih i završnih odredbi važeće Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane u dijelu koji se odnosi na organizacijsko izdvanje i gašenje određenih ustrojstvenih jedinica ustrojenih u Ministarstvu obrane. Institut za istraživanje i razvoj obrambenih sustava ustrojen Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (Narodne novine, br. 115/2002, 182/2003, 20/2005, 151/2005, 115/2007, 21/2008, 15/2009 i 15/2010) prestaje s radom stupanjem na snagu ove uredbe jer jedan dio njegovih poslova preuzima u nadležnost Hrvatsko vojno učilište. Pojedine djelatnosti Službe za gospodarenje nekretninama iz Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (Narodne novine, br. 70/2001) koje se odnose na poslove uslužnih djelatnosti i koje nisu bile obuhvaćene izdvajanjem u trgovačko društvo Pleter-usluge d.o.o. prestaju s radom 1. prosinca 2014. Predloženom uredbom ne mijenja se okvirni broj izvršitelja Ministarstva obrane te su financijska sredstva za provedbu predložene uredbe osigurana u državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)