Nije 400 milijuna kuna, ali kao da jest. Naime, Vlada RH odrezala je MORH-u čak 242 milijuna kuna sredstava današnjim rebalansom. Najviše je uzeto na opremanju, modernizaciji i izgradnji 119 milijuna kuna. Program ophodnog broda ponovno je zaustavljen, bolje reći opasno usporen, jer je uzeto 35 milijuna kuna od predviđenih 60 milijuna kuna za ovu godinu. Opremanje borbenog oklopnog vozila Patria AMV sa daljinski upravljanim oružanim stanicama 30mm je također prepolovljeno, jer je od predviđenih 123 milijuna kuna skinuto sa proračuna 51 milijun kuna. Štedi se i na ljudima unutar sustava, pa je tako smanjen iznos na stavci “Troškovi osoblja i personalna potpora” za 38.8 milijuna kuna. Investicijsko održavanje objekata i infrastrukture smanjeno je za 17.6 milijuna kuna. EU misije i operacije kao da ne postoje ove godine, jer je sa predviđenih 8.7 milijuna kuna, iznos pao na 2.1 milijuna kuna. Iznos za NATO operacije smanjen je za 19 milijuna kuna. Smanjena su sredstva i za Obalnu stražu za 3.1 milijun kuna, a PP sezona će biti uskraćena za 9.1 milijun kuna.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)