Ministarstvo obrane u skladu s člankom 14. stavkom 1. točkom 5. Zakona o obrani (Narodne novine, br. 73/2013) izrađuje Godišnje izvješće o obrani, koje Vlada Republike Hrvatske podnosi Hrvatskome saboru (članak 8. stavak 1. točka 2. Zakona o obrani). Člankom 4. stavkom 2. Zakona o obrani definirano je kako Godišnje izvješće o obrani predstavlja prikaz aktivnosti Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Oružane snage) u prethodnoj godini, stanja i razvoja obrambenih sposobnosti, provedbe obrambenih priprema te strukture obrambenih resursa i ostvarenja ključnih razvojnih projekata i prioriteta. Izvješće daje uvid zastupnicama i zastupnicima u Hrvatskom saboru i široj javnosti u aktivnosti i djelovanje Ministarstva obrane i Oružanih snaga u prethodnoj godini; posebno na sposobnosti koje su se razvijale, raspolaganje povjerenim sredstvima, a u širem kontekstu, govori o načinu na koji obrambeni resor ispunjava svoju društvenu ulogu. Ovo Izvješće nije, dakle, samo bilježenje provedenih aktivnosti ili zbir brojčanih, statističkih podataka, već analitički argumentirano i otvoreno progovara i o poteškoćama i izazovima u provedbi zadaća te ključnim smjerovima razvoja u idućem razdoblju. Izvješće u cijelosti možete pročitati ovdje.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)