Bojna za specijalna djelovanja OSRH do konca godine završit će sa trećim preustrojem od svoga nastanka, doznaje Defender.hr od pripadnika BSD-a. Naime, ovog puta je cilj, koji je rađen zajednički s američkom stranom, da BSD postane vojna antiteroristička postrojba kroz cjelokupni sastav što do sada nije bio slučaj. U svrhu toga, doći će do raspuštanja satnije za gradsku i antiterorističku borbu koja je jedina bila u funkciji antiterorizma, jer je bila obučena za primjerice, izravne napade na objekte, gradsku borbu, rješavanje talačkih situacija te osiguranje VIP osoba. Pripadnici spomenute satnije biti će razmješteni u preostale tri satnije i to: 1. satniju za specijalna djelovanja – specijaliziranu za provedbu zračno-desantnih operacija te zauzimanje i osiguranje zračno-desantne osnovice, 2. satniju za specijalna djelovanja – specijaliziranu za provedbu operacija u brdsko-planinskom okružju te zimskim uvjetima. Nositelj provedbe obuke skijanja i alpinizma, 3. satniju za specijalna djelovanja – specijaliziranu za provedbu amfibijsko-desantnih operacija na moru i unutrašnjim vodama. Nositelj provedbe obuke za borbenog plivača i ronitelje. Upravo posljednja 3.satnija biti će izmještena u ratnu luku Lora koja će joj biti matična baza.