Prijedlog Dugoročnog plana razvoja OSRH do 2024. u jednom svom dijelu spominje i mogućnost samofinanciranja OSRH, između ostalog, spominje se obuka pripadnika inozemnih OS. Jednim dijelom to se već ispunjava kroz obuku omanskih pilota u Zadru, a prije desetak dana Vojna policija je odradila obuku katarskih pripadnika snaga sigurnosti. Naime, Završnom pokaznom vježbom u vojarni Croatia, 26. rujna 2014. godine, 18 pripadnika Oružanih snaga Države Katar završilo tečaj „VIP Close Protection and Escort Security“ (Osiguranje i zaštita VIP štićenih osoba). Obuku je od 9. do 26. rujna provodila Pukovnija vojne policije HkoV-a, dok je nositelj zadaće bila Služba vojne policije GS OS RH. Primjeri Omana i Katara govore nekoliko stvari. Prva je da se fokus ponude obuke usmjerava prema arapskim zemljama. Drugo, nema nikakve sumnje da je u sklapanju ovih poslova pomogla američka strana i američko veleposlanstvo u RH, jer do jučer u OSRH neki nisu niti znali gdje se ove dvije države nalaze. Kako Defender.hr neslužbeno doznaje, američka strana, prije svih, američko zapovjedništvo za Afriku trebalo bi pomoći OSRH u pronalaženju “klijenata” na afričkom kontinentu kad je u pitanju obuka. Procjenjuje se da bi na godišnjoj razini OSRH mogle uprihodovati do 70 milijuna kuna iznajmljujući usluge obuke stranim OS.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)