Vlada RH će danas odobriti prelazak granice Republike Hrvatske oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i država Partnerstva za mir) radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama s Oružanim snagama Republike Hrvatske koje će se održati u Republici Hrvatskoj u 2014. godini, kako slijedi:   – „MIR 14/1“ – u siječnju i veljači 2014. Godine – „ŠTIT 14“ – u travnju 2014. Godine – „SPREMNOST 14/1“ – u svibnju 2014. Godine – „CBRN 14“ – u lipnju 2014. Godine – „ADRION 14“ – u lipnju 2014. Godine – „MIR 14/2“ – u srpnju 2014. Godine – „IMMEDIATE RESPONSE 14“ – u kolovozu 2014. Godine – „SAVA STAR“ – u kolovozu i rujnu 2014. Godine – „SEESIM 14“ – u rujnu 2014. godine- „UDAR 14“ – u rujnu i listopadu 2014. Godine – „ZAJEDNIČKI  ODGOVOR 14“– u prosincu 2014. godine.   Također, odobrit će se prelazak granice Republike Hrvatske Oružanim snagama Republike Hrvatske radi sudjelovanja u zajedničkim vježbama s oružanim snagama država saveznica (država članica NATO-a i država Partnerstva za mir) koje će se održati u inozemstvu u 2014. godini, kako slijedi:   – „14-02B GEO IN BNs MRE/12th CAB ATX“ – u veljači i ožujku 2014. Godine u Saveznoj Republici Njemačkoj – „EMERALD WARRIOR 14“ – u ožujku i travnju 2014. godine u Sjedinjenim Američkim Državama – „IEL MILU 14“ – u travnju i svibnju 2014. godine u Rumunjskoj i Republici Bugarskoj – „SALWATORE 14“ – u travnju 2014. godine u Republici Poljskoj   – „14-04B COMBINED RESOLVE II“ – u svibnju i lipnju 2014. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj – „ITA MINEX 14“ – u svibnju 2014. godine u Talijanskoj Republici – „MILEX 14“ – u svibnju 2014. godine u Kraljevini Belgiji – „PHOENIX EXPRESS 14“ – u svibnju i lipnju 2014. godine u Talijanskoj Republici i Helenskoj Republici – „MOVCON MILU 14“ – u svibnju i lipnju 2014. godine u Republici Litvi – „STEADFAST FLOW 14“ – u lipnju 2014. godine u Republici Turskoj – „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 14“ – u lipnju 2014. godine, zemlja domaćin bit će određena tijekom planskog dijela procesa vježbe – „SABRE JUNCTION 14“ – u rujnu 2014. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj – „NOBLE LEDGER-L 14“ – u rujnu 2014. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Norveškoj – „SHARP LYNX 14“ – u rujnu 2014. godine u Češkoj Republici – „COMBINED ENDEAVOR 14“ – u rujnu 2014. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj – „NOBLE SWORD“ – u rujnu 2014. godine u Republici Poljskoj- „STEADFAST INDICATOR 14“ – u rujnu 2014. godine u Rumunjskoj- – „NOCO/DANEX 14“ – u rujnu 2014. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj i Kraljevini Danskoj – „ADRION 14“ – u listopadu 2014. godine u Talijanskoj Republici – „TRIDENT JUNCTURE 14“ – u studenome 2014. godine u Kraljevini Norveškoj – „PLATINUM WOLF 14“ – u lipnju 2014. godine u Republici Srbiji – „RAMSTEIN ASPECT 14“ – u studenome 2014. godine u Saveznoj Republici Njemačkoj – „LOGEX 15“ – u studenome 2014. godine u Republici Srbiji – „CYBER COALITION 14“ – u studenome 2014. godine u Republici Estoniji – „VJEŽBA RAZMINIRANJA I ČIŠĆENJA PODMORJA“  – u Crnoj Gori, vrijeme održavanja bit će određeno tijekom planskog dijela procesa vježbe. Cilj vježbe “MIR 14/1” je uvježbavanje tehnika, taktika i procedura koje sezahtijevaju u operacijama potpore miru pod vodstvom NATO-a. Vježba „ŠTIT 14“ održava se radi uvježbavanja tehnika, taktika i procedura gađanja ciljeva u zračnom prostoru. „SPREMNOST 14/1“ je vježba za prikaz uvježbanosti i osposobljenosti postrojbi u brzoj i učinkovitoj pripremi i provedbi borbenih djelovanja usklađenim međurodovskim i intergranskim djelovanjem. Cilj vježbe „CBRN 14“ je implementacija preuzetih međunarodnih obveza pridruživanjem hrvatskog voda za NBK dekontaminaciju u bojnu NBKO u sastavu multinacionalnog korpusa snaga sjeveroistok. Vježba „ADRION 14“ održava se radi uvježbavanja NATO procedura ipostupaka te razvijanja sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize. „MIR 14/2“ je vježba završnog uvježbavanja tehnika, taktika i procedura koje se zahtijevaju u operaciji potpore miru pod vodstvom NATO-a. Vježba „IMMEDIATE RESPONSE 14“ održava se radi promicanja regionalne stabilnosti i suradnje, jačanja partnerskih sposobnosti, razvoj povjerenja unaprjeđenjem interoperabilnosti NATO saveza i partnerskih zemalja. „SAVA STAR“ održava se radi uvježbavanja pješačkog voda u multinacionalnom okruženju i pružanja potpore uvježbavanju pričuvnih snaga. Cilj vježbe „SEESIM 14“ je jačanje nacionalne i regionalne interoperabilnosti,koordinacije i suradnje razvijanjem Simulacijske mreže jugoistočne Europe. Vježba „UDAR 14“ održava se radi ocjenjivanja operativnih sposobnosti deklariranih snaga modula borbene skupine koji su dostigli status spremnosti i satnije Vojne policije prema ciljevima sposobnosti. „ZAJEDNIČKI ODGOVOR 14“ je vježba koja se održava radi promicanja regionalne stabilnosti i suradnje te uvježbavanje rada stožera bojni u operacijama potpore miru. Cilj vježbe „14-02B GEO IN BNs MRE/12th CAB ATX“ je uvježbavanje postrojbi i integracija svih vrsta naoružanja te obuka malih postrojbi prije upuć ivanja u operacije. Vježba „EMERALD WARRIOR 14“ održava se radi osposobljavanja zapovjedništava u planiranju i provedbi specijalnih operacija. „IEL MILU 14“ je vježba za uvježbavanje stožernog osoblja zapovjedništva međunarodne logističke postrojbe i zapovjednika inženjerijskog voda u multinacionalnom okruženju. „SALWATORE 14“ je vježba za osposobljavanje komponente snaga brzog odgovora za planiranje, pripremu i provedbu specijalnih operacija. Cilj vježbe „14-04B COMBINED RESOLVE II“ je uvježbavanje postrojbi u uvjetima bojišta te integracija svih vrsta naoružanja. „ITA MINEX 14“ je vježba uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja po NATO protuminskim taktikama i procedurama. „MILEX 14“ je vježba koja se održava radi uvježbavanja i ocjenjivanja vojnih aspekata EU kriznog upravljanja na vojno-strategijskoj i operativnoj razini temeljenoj na scenariju operacije razine EU borbene grupe. Vježba „PHOENIX EXPRESS 14“ održava se radi uvježbavanja procedura i postupaka u operacijama nadzora mora, jačanja pomorske sigurnosti i jačanja suradnje u provedbi pomorskih operacija na Mediteranu. Cilj vježbe „MOVCON MILU 14“ je povećanje interoperabilnosti na području pružanja logističke potpore i operacija poboljšanja sigurnosti planiranja i provedbe pokreta postrojbe. „STEADFAST FLOW 14“ je vježba stožernog prometnog osoblja i operatora logističkog sustava u simuliranom okružju. Vježba „STEADFAST ILLUSION/UNIFIED BLADE 14“ održava se radi pripreme i ocjenjivanja operativnih sigurnosnih sposobnosti za sudjelovanje u operacijama potpore miru. Cilj vježbe „SABRE JUNCTION 14“ je razvoj i održavanje sposobnosti sudjelovanja u operacijama potpore miru i priprema deklariranih snaga za brzi odgovor.Vježba „NOBLE LEDGER-L 14“ održava se u vezi s ocjenjivanjem spremnosti kopnene komponente snaga brzog odgovora. Vježba „SHARP LYNX 14“ održava se radi afirmacije bojne u sastav multinacionalnog korpusa snaga sjeveroistok te sudjelovanja u provedbi aktivnosti iz ciklusa obuke multinacionalnog korpusa snaga sjeveroistok te neposredne pripreme za upućivanje u operacije potpore miru. „COMBINED ENDEAVOR 14“ je vježba koja se održava u svrhu testiranja i verifikacije „Razmjestivog komunikacijskog paketa“ konfiguracije zapovjedništava satnije/bojne u potpori deklariranih snaga, testiranja informacijskih sustava i osnova cyber obrane. Cilj vježbe „NOBLE SWORD“ je integracije i ocjenjivanje specijalnih snaga komponente snaga brzog odgovora. Vježba „STEADFAST INDICATOR 14“ održava se radi zajedničkog uvježbavanja i ocjenjivanja obavještajnog osoblja za NATO operacije potpore miru. „NOCO/DANEX 14“ je vježba uvježbavanja protuminskih ronioca prema NATO protuminskim taktikama i procedurama. Svrha vježbe „ADRION 14“ je uvježbavanje NATO procedura i postupaka te razvijanje sposobnosti za planiranje i provedbu međunarodnih mornaričkih operacija odgovora na krize. „TRIDENT JUNCTURE 14“ je vježba koja se održava radi završnog ocjenjivanja spremnosti zapovjedništava snaga brzog odgovora. Vježba „PLATINUM WOLF 14“ održava se radi uvježbavanja rada s nesmrtonosnim oružjem u operacijama potpore miru. „RAMSTEIN ASPECT 14“ je vježba za uvježbavanje rada svih funkcija NATINAMDS u miru, kriznim situacijama i ratnom sukobu reflektirajući realne prijetnje kao i razvijanje interoperabilnosti u različitim simuliranim taktičkim situacijama. Cilj vježbe „LOGEX 15“ je vježba uvježbavanja logističkih časnika u planiranju i provedbi logističkih procedura u multinacionalnom stožeru na razini brigade, provedbi razmještaja, održavanja snaga i povratka iz operacije. Cilj vježbe „CYBER COALITION 14“ je provjera dostignute razine sposobnosti u području planiranja i organizacije obrane od cyber napada i podizanje razine znanja i ekspertize tehničkog osoblja u području obrane od cyber napada. „VJEŽBA RAZMINIRANJA I ČIŠĆENJA PODMORJA“ je vježba uvježbavanja planiranja i provedbe protuminskih operacija i uvježbavanje protuminskih ronitelja.  

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)