Hrvatski vojni kontingent na Kosovu završit će svoju vojnu misiju u sklopu NATO snaga u proljeće iduće godine, doznao je Defender.hr od visokog vojnog izvora OSRH. Na taj način u vojnom proračunu za 2013. moglo bi se naći dodatnih približno 10 milijuna kuna, jer misija na Kosovu godišnje upravo toliko košta. To su uračunati troškovi hrane i smještaja, naknade za rad na terenu, vojne opreme, prijevoza, premije osiguranja i osobnih dohodaka za dvadeset pripadnika OSRH u čijem su sastavu i dva helikoptera Mi-171Sh. Već na summitu NATO saveza u Chicagu tijekom svibnja ove godine donijet će se odluka o smanjenju snaga KFOR-a na Kosovu, jer se očekuje potpuno smirivanje stanja na Kosovu zbog uspostavljenog dijaloga Beograda i Prištine i nekih već postignutih bilateralnih sporazuma ove godine, dodao je naš izvor. To ne znači da će se NATO povući odjednom i iznenada već da će se krenuti u povlačenje po fazama. NATO će najduže ostati na graničnom području Kosova sa Srbijom i na području koji razdvaja sjeverni dio Kosova, većinski naseljen srpskim stanovništvom, od ostatka.