ČHrvatsko-češkoj helikopterskoj inicijativi u 2013. pridružuje se i Mađarska, doznaje Defender.hr. Uključivanje mađarskih oružanih snaga u projekt hrvatsko-češke helikopterske inicijative, zajedničke obuke za helikopterske timove koji se upućuju u operaciju ISAF nastavak je uspješne priče u sklopu NATO koncepta Smart Defence. Ovaj projekt ima osobito snažnu potporu SAD-a kao i drugih saveznika. Švedska je primjerice financirala ovu inicijativu za iduću godinu sa oko 5 milijuna kuna. Premda nije u izravnoj vezi s ovom inicijativom, treba reći kako je švedska vrlo zadovoljna doprinosom hrvatske helikopterske komponente u sklopu Nordijske borbene skupine. Naime, hrvatski su helikopteri dobrodošli Nordijcima s obzirom na probleme s isporukama helikoptera NHI-90, pa stoga ne čudi švedska financijska pomoć. Dugoročna perspektiva hrvatsko-češke inicijative je razvoj programa sposobnosti saveznika u području standardizirane helikopterske obuke te pokretanje Međunarodnog središta za obuku pilota helikoptera. Kao jedan od elemenata budućeg Međunarodnog središta za obuku pilota helikoptera pokrenut je hrvatsko-češki projekt preduputne obuke pilota koji se raspoređuju u sklopu misije ISAF u Afganistanu. Pridruživanje Mađarske ovom projektu predstavlja kvalitetan doprinos razvoju koncepta udruživanja i dijeljenja sposobnosti (pooling and sharing). U idućoj godini vrlo ozbiljno se računa i na pridruživanje Slovačke i Litve ovoj inicijativi. Nema sumnje kako će ova helikopterska  inicijativa srednjoeuropskih zemalja biti izvrstan poligon za mogućnost formiranja zajedničke Gripen zone u srednjoj Europi o čemu je Defender.hr već pisao i o čemu razumišljaju u OSRH. Međutim, put od takve zamisli do njezine realizacije mora biti podržan od strane državnog vrha svih zemalja uključenih u takav projekt. Odluka u kojem će pravcu RH krenuti nakon Migova mora biti donesena najkasnije do kraja 2015. kako bi se na vrijeme krenulo s pripremama za uvođenje novog tipa zrakoplova.