Ministarstvo obrane RH će uskoro ukinuti beneficirani radni staž svim zaposlenicima oružanih snaga i MORH-a koji ne pripadaju profesionalnim postrojbama, tj. gardijskim brigadama i ostalim operativnim postojbama. Time će se uštedjeti nešto više od 20 milijuna kuna. Ako se vodimo tom istom logikom, tada bi ministar obrane Ante Kotromanović trebao povesti računa i o korisnicima primjerice letačkog dodatka. Naime, za pretpostaviti je da letački dodatak na plaću imaju isključivo vojni letači, odnosno vojni piloti, navigatori, tehničari – letači, i specijalisti – letači u sastavu borbene, helikopterske, protupožarne i transportne eskadrile. Međutim, istina je posve drugačija. Vojnim letačima danas se smatraju i oni koji zrakoplove mogu gledati samo kroz prozor svojih zapovjedništava ili u pozadini slušati njihov zvuk. Svi oni imaju letački dodatak bez obzira što ne lete ili ne ispunjavaju minumum obuke za određeni tip zrakoplova. Po tome, Vojni letači su i svi oni raspoređeni u Zapovjedništvu HRZ i PZO, zrakoplovnim bazama. Postoje i vojni letači III. razine letačke raspoloživosti koji su raspoređeni u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga izvan HRZ-a i PZO-a, Ministarstvu obrane, diplomaciji i na školovanju. Svi oni imaju letački dodatak.Donosimo izvod iz PRAVILNIKA O LETAČKOJ SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE:U skladu s minimalnim godišnjim naletom te vrstom i intenzitetom letačke izobrazbe letači se razvrstavaju u tri razine letačke raspoloživosti.Zapovjednik HRZ-a i PZO-a godišnjim naputkom za obuku razvrstava vojne letače u razine raspoloživosti prema ustrojbenoj dužnosti i zadaćama ustrojstvene jedinice u koju su raspoređeni.Članak 40.Vojni letači I. razine letačke raspoloživosti su letači raspoređeni u eskadrile HRZ-a i PZO-a koji neposredno provode zadaće temeljne taktičke postrojbe (eskadrile) i provode izobrazbu za dostizanje najviše razine spremnosti za izvršenje svih zadaća postrojbe na namjenskom tipu zrakoplova.Članak 41.Vojni letači II. razine letačke raspoloživosti su letači raspoređeni u zapovjedništva zrakoplovne baze i postrojbe iste razine koji održavaju dostignutu razinu spremnosti za određeni tip zrakoplova u skladu s godišnjim naputkom za obuku. Letači iz stavka 1. ovoga članka mogu se po zahtjevu zapovjednika temeljne taktičke postrojbe (eskadrile) uporabiti za provedbu zadaće postrojbe na određenom tipu zrakoplova.Članak 42.Vojni letači III. razine letačke raspoloživosti su letači raspoređeni u Zapovjedništvu HRZ-a i PZO-a, ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga izvan HRZ-a i PZO-a, Ministarstvu obrane, mirovnim operacijama, diplomaciji i na školovanju. Zapovjednik HRZ-a i PZO-a može, na zahtjev zapovjednika temeljne taktičke postrojbe, odobriti uporabu ovih vojnih letača za provedbu letačkih zadaća.