Dva borbena aviona MiG-21 iz Eskadrile borbenih aviona (EBA) 91. zrakoplovne baze HRZ i PZO jučer su odletjela u Zadar kako bi započeli sa obučni ciklusom letova u području Srednje i Južne Dalmacije. Potporu u provedbi ove aktivnosti pruža 93. zrakoplovna baza u Zemuniku u kojoj će biti smješteni MiG-ovi kroz iduća dva tjedna letačkih operacija koje uključuju instrumentalne procedure na alternativnim i drugim aerodromima, grupno letenje i pojedine elemente borbene obuke pilota kojima se postiže potrebita razina bojne spremnosti borbenih posada HRZ i PZO. Kako se Godišnjim naputkom obuke EBA propisuje letenje i sa alternativnih aerodroma kao i prebaziranje snaga, baza u Zemunika koristit će se i u budućnosti za letenje MiG-ova obzirom na status vojarne Zemunik kao HNS baze (Host Nation Support) sa razvijenom sposobnosti prihvata zrakoplova u prolazu. S obzirom kako civilni zračni promet nad Zagrebom postaje sve gušći te da na “ulijetanje” sve većeg broja remontiranih Migova u taj promet, nitko od civilnih kompanija ne gleda sa oduševljenjem, povremeno izmještanje obuke na Migovima jedino je logično rješenje. Ako civili moraju u “holding” proceduru zbog MiG-a, gube dragocjeno vrijeme u rotacijama što itekako košta, kreću pritužbe i slično. U takvim uvjetima raditi primjerice IFR trenažu sa vojnim letjelicama graniči sa pukom srećom. Naime, danas je zbog situacije sa prometom u MZLZ moguće u sat vremena odraditi samo jedno takvo slijetanje. Nije riječ samo o Migovima već i helikopterima. Na tom planu morat će se puno toga riješiti i doraditi sa MZLZ Zagreb. Već smo rekli kako je u Europi hrvatski primjer lokacije i smještaja borbene eskadrile na najprometnijem aerodromu, i jedini primjer, nažalost.