Ministar obrane RH Ante Kotromanović, svojom odlukom od 27. kolovoza 2012. propisao je povećanje naknade za protupožarnu zaštitu pripadnicima Protupožarnih namjenski organiziranih snaga (PP NOS) OS RH neposredno angažiranima u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini, priopćio je MORH. Uslijed dosadašnjeg rekordnog angažmana zrakoplovnih snaga PP NOS-a OS RH na protupožarnim aktivnostima u ovogodišnjoj protupožarnoj sezoni, odlukom ministra propisano je povećanje dnevnih naknada za razdoblje od 1. kolovoza do 30. rujna 2012.Tako su odlukom ministra povećane na 300,00 kuna, dnevne naknade za kapetane zrakoplova Canadair CL-415 i helikoptera Mi-8 MTV1 te pilote zrakoplova AirTractor AT802. Dnevna naknada pilota zrakoplova Canadair CL-415, helikoptera Mi-8 MTV1 te drugih pilota na zrakoplovu Air Tractor AT802 sada iznosi 250,00 kuna, a tehničara letača na zrakoplovima Canadair CL-415 i helikoptera Mi-8 MTV1 iznosi 200,00 kuna. Također, odlukom ministra povećan je iznos na 170,00 kuna za dnevnu naknadu glavnog inženjera iz sustava PP NOS HRZ i PZO-a te zrakoplovno-tehničkog osoblja zrakoplova Canadair CL-415 i Air Tractor 802 A/F te helikoptera Mi-8 MTV1.Protupožarni zrakoplovi PP NOS-a OS RH u razdoblju od 15. svibnja do 20. kolovoza 2012. godine bili su angažirani na ukupno 248 različitih požarišta, ostvarili su 1226 sati leta, ispustili više od 8 000 vodenih bombi, odnosno 40,467 tona vode, te za isto potrošili 863,049 litara goriva.