MORH je krenuo sa pregovaračkim postupkom javne nabave s prethodnom objavo za nabavu 22 kompleta desantnih padobrana (glavni MC1-1C i rezervni T-10R ili jednakovrijedan ) te 24 sistema veza za teret sa centralnim otpuštanjem. Vrijednost ove nabave je nešto veća od 110.000 EUR,  a očekuje se da isporuka padobrana bude do kraja studenog. 

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)