Ministarstvo obrane RH potpisalo je 740 ugovora o prijemu u djelatnu vojnu službu vojnika i mornara, koji su tijekom ponedjeljka, 3. studenoga 2014., pristigli u postrojbe Oružanih snaga RH. Sklapanjem ovih ugovora u cijelosti je realiziran Plan prijema vojnika/mornara u djelatnu vojnu službu za 2014. godinu od ukupno 940 vojnika i mornara, s obzirom da je u ožujku 2014., već primljeno 200 vojnika i mornara u Oružane snage RH. Također, realiziran je i dio Plana koji se odnosi na pomlađivanje vojničkog kadra, te je dosadašnji prosjek od 33 godine ovim prijemom smanjen na 31,6 godinu. Vojnici i mornari specijalističku obuku provest će u središtima i postrojbama za provedbu specijalističke vojne obuke u Republici Hrvatskoj, i to u postrojbama Zapovjedništva za obuku i doktrinu HKoV-a, Pješačkoj pukovniji, Inženjerijskoj pukovniji, Pukovniji PZO, Topničko-raketnoj pukovniji, zatim Bojni NBKO i Pukovniji veze HKoV-a, Središtu za obuku i doktrinu logistike ZzP-a te Obučnim središtima HRM-a i HRZ i PZO-a. Najveći broj kandidata upućen je na obuku za borbene rodove, 417 kandidata u pješaštvo, oklopništvo i pomorstvo. Zatim, 207 kandidata je upućeno na obuku za rodove borbene potpore, u topništvo, PZO, inženjeriju, vezu i NBKO. Preostalih 116 kandidata upućeno je na obuku u tehničku, intendantsku, prometnu i graditeljsku službu. Po završetku specijalističke vojne obuke novi vojnici rasporedit će se u postrojbe OS RH. Kandidati, vojnici i mornari odabrani su temeljem javnog natječaja za prijam u djelatnu vojnu službu, i to njih 522, dok su ostali kandidati, njih 188, dragovoljni ročnici iz 2. uputnog roka za dragovoljno vojno osposobljavanje, u 2014. godini. Od primljenih kandidata 668 je muškaraca i 72 žene. Najviše kandidata dolazi iz Splitsko-dalmatinske županije, zatim Osječko-baranjske te Vukovarsko-srijemske županije. Ovo je prvi ugovor o vojničkoj službi koji se s Ministarstvom obrane RH potpisuje na tri godine. Nakon isteka prvog ugovora u skladu s potrebama službe s djelatnim vojnikom/mornarom može se sklopiti drugi ugovor o vojničkoj službi u trajanju do pet godina te u skladu s potrebama službe, ovisno o potrebama popune postrojbe može sklopiti i treći ugovor o vojničkoj službi u trajanju do šest godina.

KOMENTIRAJTE (FACEBOOK)